VRACEJTE KNIHY DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY!

Žádáme žáky, aby do konce školního roku vrátili VŠECHNY KNIHY, které si vypůjčili ze školní knihovny.

08.06.2018