Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradenství a speciální pedagogika

PhDr. Alena Obeidová

školní psycholožka
úterý (budova ZŠ v ulici Komenského) 8-12 hod.
středa (budova ZŠ v ulici Pod Školou) 8-12 hod.
  602 501 138 (v provozu pouze v konzultačních hodinách)

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

školní psycholog

  251 001 450
 jszutkowski@zscernos.cz

Mgr. Lenka Zúbková

výchovná poradkyně
konzultace:
  251 001 603
 lzubkova@zscernos.cz

Mgr. Eva Zárubová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
konzultace:
  251 001 607
 ezarubova@zscernos.cz

PaedDr. Jaroslava Weiserová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
konzultace:
251 001 607
jweiserova@zscernos.cz

Mgr. Iveta Radová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Komenského
  251 640 367
 iradova@zscernos.cz

Profi testy (vyšetření pro volbu povolání)

Nabízíme psychologické vyšetření pro volbu povolání pro Vaše děti. Vyšetření je realizováno ve dvou etapách. V první etapě proběhne pro zájemce z řad žáků psychologické vyšetření, ve druhé etapě se uskuteční individuální rozhovory s dítětem a rodiči nad výsledky vyšetření. Pokud máte zájem o provedení psychologického vyšetření Vašeho dítěte, je nezbytný Váš písemný souhlas s vyšetřením a se zpracováním a uchováním osobních údajů o dítěti a rodině dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění zákona. Prosíme předem o vyplnění a podepsání následujícího formuláře ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK.

Pravidla pro integraci žáků

Podle nové vyhlášky je platné pouze pedagogicko-psychologické vyšetření potvrzené v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo speciálním pedagogickém centru se sídlem ve Středočeském kraji.

Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Žádost je třeba doložit kopií zprávy z posledního psychologického vyšetření. Žádost si můžete stáhnout (viz formuláře výše).

Na naší škole pracuje školní psycholožka PhDr.Obeidová, která provádí psychologickou část vyšetření. Pokud zjistí tak závažné poruchy, že opravňují dítě k integraci ve třídě, proběhne druhá část vyšetření – speciálně pedagogická – v Pedagogicko-psychologické poradně. Můžete chodit do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola.

Adresa:
Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr-Počaply,
tel: 311 637 119,
email: ppp.kraluvdvur@cbox.cz

Můžete také zvolit jiná akreditovaná pracoviště.

Jak se objednat k vyšetření

  1. možnost: Objednáte se na vyšetření ke školní psycholožce PhDr. A. Obeidové ( ŠPC) – tel. 602 501 138. Po seznámení s výsledky se od ní dozvíte, zda potřebujete ještě speciálně pedagogické vyšetření v poradně. Pokud ano, objednáte se tam.
  2. možnost: Chcete-li se na vyšetření objednat v poradně, zavoláte tam (tel. 311 637 119, mail: ppp.kraluvdvur@cbox.cz) a domluvíte si termíny (dva různé pro každé vyšetření).

V obou případech by měl být informován třídní učitel, který musí připravit podklady pro poradnu i školní psycholožku. Dále je velmi důležité předat škole zprávu z PPP, škola ji dostává jen od rodičů. Škola vypracuje podklady pro integraci dítěte na základě vaší žádosti a zprávy z PPP.