Výlet do Jojogymu

Družina Tygříků podnikla výlet do Jojogymu. Návštěvu Jojogymu jsme vyhráli v soutěži o nejkrásnější Moranu, kde jsme získali 2. místo a diváckou cenu. Rozhodli jsme se navštívit interaktivní hrad se spoustou skluzavek, balónků a dalších atraktivních prvků pro děti. Děti se výletu nemohly dočkat.

Do Dobřichovic jsme se vydali pěšky, počasí nám přálo, proto procházka podél řeky byla velice příjemná. Hodinu hraní, skotačení a šplhání si všechny děti dostatečně užily. Na závěr jsme se ještě posilnili v místní kavárně, největší úspěch měla zmrzlina. Děti byly velice spokojené a šťastné. Výlet se jim moc líbil!

Drahomíra Kocourková

13.05.2019