Vyšehradské pověsti

V úterý 10.4. jsme se vydali na další vlastivědnou procházku. Tentokrát jsme se byli podívat na Vyšehradě, kde jsme měli zaměřený program na pověsti, neboť Vyšehrad je s českými pověstmi neodmyslitelně spjat. Procházku jsme začali u nejstarší rotundy na našem území, a to u rotundy sv. Martina, pokračovali jsme dále ke kostelu Petra a Pavla, kde jsme se zaměřili na gotické prvky a cestou plnili úkoly zaměřené právě na pověsti. Formou divadelního představení, které jsme sehráli, jsme si připomněli pověsti O Libuši, Přemyslu Oráčovi a O Horymírovi. Průvodkyně Anežka nám pověděla ještě dvě pověsti, které jsme neznali, a to Lumír a Píseň a Záboj a Slavoj. Prošli jsme se také po známém vyšehradském hřbitově Slavíně, kde jsme měli za úkol najít co nejvíce hrobů slavných osobností našich dějin. Jako bonus k celé procházce bylo krásné slunečné počasí.

 

 

16.04.2018