Výsledky jarního sběru papíru

Na naší škole se konal již tradiční jarní sběr papíru. Nasbíralo se neuvěřitelných 10 280 kg papíru, což bylo opět podstatně více, než při sběru podzimním. Za papír dostane škola  11 825 Kč. Peníze opět  připadnou třídám, podle  toho, jak se na sběru papíru podílely.

Následující tabulka ukazuje, jak se naše škola ve sběru zlepšuje a jak si vede v soutěži škol.

 

Školní rok Nasbíráno Umístění mezi školami
2013/2014 nearchivováno 3. místo
2014/2015 11 020 kg 2. místo
2015/2016 18 920 kg výsledky na podzim 2016

 

NEJLEPŠÍ TŘÍDY A JEDNOTLIVCI
Pořadí Třída kg Pořadí Příjmení Třída kg
1. 5. A 1297,2   1. Farová 4.B 388
2. 4. B 727,5   2. Rábl 5.A 350
3. 2. C 676   3. Korečková 2.B 285
4. 2. B 640   4. Lehning 4.A 275,7
5. 2. D 532,7   5. Zábranský 5.A 273,4
6. 3. D 530,8   6. Werner 6.D 251
7. 5. D 518,9   7. Vrbková 6.C 221
8. 4.A 496,9   8. Hrdinová 1.E 210
9. 6. D 438,5   9. Cvrková 2.D 200
10. 3. C 353,3   10. Kohlíček 3.D 180

Zpracovala: Ilona Olšiaková

02.06.2016