Výsledky zápisu budoucích prvňáků pro školní rok 2016 / 2017

Zápis budoucích prvňáčků proběhl ve dvou termínech – 25. 1. a 8. 2. 2016.

Celkem přišlo 128 žáků. Z důvodu přijetí do jiné školy nenastoupí 1 žák.

Někteří rodiče zažádali o odklad povinné školní docházky.

Do budovy v Komenského ulici jsme přijali 24 žáků a tím je stav naplněn.

Zbytek dětí se rozdělí do čtyř tříd v budově v ulici Pod Školou v Mokropsech.

 

Děti, přijaté ke školnímu vzdělávání do ZŠ Černošice pro školní rok 2016/2017

do budovy v ulici Komenského do budovy v ulici Pod Školou
1 2 31 58 95
3 4 32 62 96
13 5 33 63 98
16 6 34 64 100
28 7 35 65 101
38 8 36 66 102
44 10 37 67 103
53 11 39 68 104
60 12 40 70 105
69 14 41 75 106
71 15 42 76 107
72 17 43 77 109
73 18 45 78 110
74 19 46 79 111
80 20 47 81 113
84 21 48 82 114
90 22 49 83 115
92 23 50 85 117
93 24 51 86 118
96 25 52 87 121
99 26 54 88 123
108 27 55 89 127
116 29 56 91 128
125 30 57 94

 

Konečné rozdělení žáků do jednotlivých tříd v budově v Mokropsech bude zveřejněno během června.

23.02.2016