Výsledky ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Registrační čísla žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

registr.

číslo

zařazení

do třídy

registr.

číslo

zařazení

do třídy

 

registr.

číslo

zařazení

do třídy

 

registr.

číslo

zařazení

do třídy

1 K 31 M 61 M 91 M
2 CLIL 32 M 62 K 92 M
3 K 33 M 63 M 93 CLIL
4 M 34 K 64 M 94 M
5 CLIL 35 M 65 M 95 CLIL
6 CLIL 36 M 66 M 96 K
7 M 37 CLIL 67 M 97 M
8 M 38 K 68 K 98 M
9 M 39 M 69 M 99 M
10 CLIL 40 K 70 K 100 K
11 M 41 CLIL 71 M 101 K
12 M 42 M 72 M 102 M
13 CLIL 43 CLIL 73 M 103 M
14 M 44 K 74 M 104 M
15 M 45 CLIL 75 CLIL 105 M
16 CLIL 46 K 76 K 106 M
17 CLIL 47 M 77 K 107 M
18 CLIL 48 M 78 CLIL 108 K
19 CLIL 49 M 79 M 109 M
20 CLIL 50 CLIL 80 CLIL 110 M
21 M 51 M 81 M 111 M
22 M 52 M 82 M 112 M
23 CLIL 53 M 83 M 113 K
24 CLIL 54 M 84 M 114 M
25 M 55 K 85 M 115 K
26 M 56 M 86 K    
27 K 57 CLIL 87 M    
28 M 58 M 88 M    
29 M 59 M 89 M    
30 M 60 M 90 M    

 

Ve školním roce 2017/2018 bude opět otevřeno pět prvních tříd, čtyři klasické a jedna s výukou anglického jazyka metodou CLIL.

 

Celkem bylo přijato 115 žáků, z toho 21 žáků do budovy v Komenského ulici (K), 23 žáků do budovy Pod Školou do třídy s výukou anglického jazyka metodou CLIL (CLIL) a 71 žáků do ostatních prvních tříd v budově Pod Školou (M).

 

Do třídy s výukou anglického jazyka metodou CLIL bylo přijato 23 žáků na základě dosažených bodů při vstupním testování. Maximální počet bodů byl 60, hodnotilo se:

  • reakce dítěte při osobním pohovoru – 20 bodů
  • dotazník vyplněný rodiči – 20 bodů
  • předchozí znalost jazyka – 20 bodů

 

Zápis do školní družiny proběhne ve dvou termínech:

 

  • úterý 16. 5. 15.30 – 17.00
  • úterý 23. 5. 15. 30 – 17.00  

 

Zápisní lístek bude k dispozici na místě nebo je možné si ho stáhnout z webových stránek školy.

24.04.2017