Zábavná matematika

V hodinách matematiky se v současné době seznamujeme s porovnáváním množství, a tak jsem pro toto téma zvolila praktické ukázky porovnávání zjištěných hodnot.  Děti měly možnost poznat způsob měření času, jednotky hmotnosti i jednotky délky. Měření jsem rozdělila do dvou fází. První den jsem do třídy žákům přinesla různě velké plyšové hračky a kuchyňskou váhu. Nejprve jsme se věnovali seznámení s jednotkami hmotnosti. Děti říkaly, jaké jednotky znají, kde je můžeme vidět, k čemu je můžeme využívat. Poté jsme si ukázali, jak funguje kuchyňská váha, a provedli jsme zvážení jednotlivých hraček. Do připravené tabulky a současně i na tabuli jsme si zapsali jména jednotlivých plyšových hraček a jejich váhu zaznamenanou v gramech. Na jednotlivých hodnotách jsme si ukázali, která z hraček je nejtěžší, která je nejlehčí, co váží více a co méně.
Druhý pokusný den jsme hodinu matematiky zahájili ukázkou různých druhů pomůcek pro měření – pravítko, papírový metr, svinovací metr, skládací metr, pásmo, laserový metr. Děti uváděly příklady, kde všude se můžeme setkat s měřením délky např. měření vzdálenosti při jízdě v autě či na kole, měření výšky postavy, měření místnosti, měření kroku. Poté jsme se přesunuli na venkovní terasu a s pomocí paní asistentky jsme nejprve pomocí pásma změřili výšku patra budovy. Měření jsme zopakovali pomocí laserového měření. V další fázi jsme přistoupili k volnému pádu jednotlivých plyšových hraček z prvního patra školní budovy. Paní asistentka vybavená stopkami byla připravena a po odpočítání startu, pečlivě měřila čas dopadu hraček na zem. Postupně jsme nechali dopadnout na zem všechny hračky uvedené na seznamu a dobu volného pádu ihned zaznamenali do tabulky.
Děti velmi ocení, pokud si mohou něco vyzkoušet na vlastní kůži a z tohoto pokusného měření byly nadšené. Přestože se děti podle školních plánů v prvním ročníku učí orientovat na číselné ose v oboru 0 – 20, společně jsme se pustili do poznávání a porovnávání hodnot desítek i stovek. Celkově tuto aktivitu hodnotím velmi pozitivně a i já jsem se zaujetím očekávala, jakého výsledku se dopátráme. 🙂
29.10.2019