Zahájení školního roku 2016/2017 – AKTUALIZACE

Vzhledem k častým dotazům z řad rodičovské veřejnosti upřesňujeme informace k začátku škol.roku. Stavba centrálních šaten bude pokračovat i v dalších měsících, bezpečný průchod mezi budovami B a C (školní jídelnou) bude zajištěn spojovacím koridorem. Do školy budou žáci 3.- 9.ročníku vstupovat provizorním hlavním vchodem v budově B. Žáci 1.-2.ročníku a školní družiny vstupují do budovy bočním vchodem A z ulice Školní – viz nový orientační plán školy.

skola-planek

 

V letošním školním roce proběhne první školní den jinak než v letech minulých.

V pondělí 19. září se sejdou všechny děti ráno v 8 hodin ve svých kmenových třídách, 2. – 4. třídy na 3 hodiny, ukončení vyučování v 10.45 h, 5. – 9. třídy na 4 hodiny, ukončení vyučování v 11.40 h. Prvňáčci budou mít společné přivítání na hřišti školy, poté se přesunou do svých tříd, ukončení setkání v 8.45 h.

Ranní družina bude v tento den v provozu od 7 hodin pouze v budově ZŠ Pod Školou, odpolední družina bude navazovat na zkrácené vyučování v obou budovách školy.

Od úterý 20. září se bude vyučovat podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

Plán všech učeben bude vyvěšen u vstupních dveří.

13.09.2016