Zájezd do Anglie 2019

Milí příznivci anglicky mluvících zemí,

po dvou letech naše škola opět pořádá poznávací zájezd do Anglie. Pokud byste měli zájem zúčastnit se této školní akce na konci roku, projděte si letáček s informacemi a programem od CK, přečtěte kritéria účasti na zájezdu a pokud je vše v pořádku, stáhněte přihlášku, vyplňte ji spolu s rodiči (nutný je podpis rodiče/ů) a přineste do 30. 11. 2018 do kanceláře školy.

 

Kritéria posouzení účasti na zájezdu do Anglie pořádaném ZŠ Černošice:

  1. Kázeňská „bezúhonnost“
  2. Možnost poskytovat osobní údaje žáků dle GDPR dotazníku (září 2018)
  3. Žák/žákyně 7. – 9. ročníku
  4. Komunikační dovednosti v AJ

 

Více informací podá Mgr. Romana Zemanová.

06.11.2018