Záložka do knihy spája školy – Záložka spojuje školy

Zapojili jsme se do projektu Záložka spojuje školy pořádaném  brněnskou knihovnou. V rámci tohoto projektu děti vyrábějí záložky- letos s  tématem Tajuplných svět knižních příběhů , záložky si pak vymění s přidělenou školou za Slovenska.

My se rozhodli slovenským vzdáleným spolužákům představit pomocí záložek ty, kteří vyprávějí příběhy bez použití písmen, ty, díky nimž příběhům rozumí i nečtenáři a čtenářům příběhy dokreslují.

Rozhodli jsme se představit některé české ilustrátory.

Nejdříve jsme si ukázali díla vybraných ilustrátorů. Děti zjistily, že je znají, ač jména jejich autorů jsou jim povětšinou neznámá.

Pak nastala tahanice, kdo si koho vezme. Naštěstí k úrazu nikdo nepřišel a každý byl spokojen.

Tvořili jsme s nadšením a záložky se všem povedly. Na rubové strany jsme umístili fotografii ilustrátora či ilustrátorky a její/jeho iniciály.

Paní učitelka pořídila knížku, kterou pošleme spolu se záložkami na Slovensko a všichni tvůrci záložek se do ní podepsali.

Naší partnerskou školou se stala škola na východě Slovenska v obci Helcmanovce.

Záložky jsme tvořili při pracovní a výtvarné výchově s p. uč Václavkovou a Lehnertovou.

Do tohoto projektu se zapojily ještě dvě třetí třídy (3.E a 3.B) a dvě šesté.

Kompletujeme balíček a chystáme se na jeho odeslání na Slovensko.

Naše partnerská škola je na tom obdobně.

Jsme zvědaví a těšíme se, co nám přijde.

    

09.10.2017