Zápis do prvních tříd

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhl v prostorách základní školy zápis budoucích prvňáčků. Během celého odpoledne se dveře nezavřely. Žáci osmých a devátých tříd postupně přivítali 130 dětí i s jejich rodiči a někdy i s ostatními rodinnými příslušníky. Učitelky 1. stupně se jich následně ujaly a prověřily jejich školní připravenost. Vysoký počet nás sice překvapil, ale nezaskočil. Několik dětí z tohoto počtu pravděpodobně nenastoupí z důvodu odložené školní docházky.

V září 2018 bude otevřeno 5 prvních tříd, jedna v budově ZŠ v Komenského ulici a čtyři třídy v budově Pod Školou ( Mokropsy). Z těchto 4 tříd bude jedna zaměřena na výuku angličtiny, další na matematiku a dvě běžné 1. třídy. Kromě jedné 1. třídy bude ve všech třídách vyučována matematika metodou prof. Hejného.

Ve školním roce 2018/2019 dojde opět k nárůstu počtu žáků a v souvislosti s touto skutečností i k nárůstu tříd. Z důvodu nedostatku volných učeben budeme nuceni méně početné třídy ve vyšších ročnících sloučit. Věříme, že díky nové přístavbě za budovou B, se v dalším školním roce situace související s nedostatkem prostoru vyřeší.

Na budoucí prvňáčky se těšíme a doufáme, že se jim bude v naší škole líbit.

 

Ludmila Zhoufová, ředitelka školy

 

20.04.2018