Život máme jen jeden

Život není jako počítačová hra, kde hrdina, hráč muže mít více životů. I kočka má ve skutečnosti jen jeden, přestože se říká, že jich má sedm.

Život je to nejcennější co máme, je třeba jej chránit, vážit si jej, opatrovat. Aktivity, kde je dáván v sázku, přenechat raději filmařům, spisovatelům či tvůrcům virtuálních realit.

Dopravní značky a pravidla silničního provozu patří mezi pomocníky, které to nejcennější ( náš život) pomáhají chránit.

Pomáhají  chránit také to nejcennější, co mají rodiče – jejich děti a to, co mají děti- jejich rodiče.

S pravidly silničního provozu se seznamujeme od okamžiku, kdy se stáváme jeho účastníky- ať jako chodci, cyklisté a později i řidiči. S postupujícím přibýváním rozumových schopností a dovednosti se přehled zvětšuje a skutečnost, že pravidla nejsou omezujícím nepřejícím zlem, ale jsou pomocníkem zvyšujícím bezpečnost, přijímáme za své.

Během prvouky a nejen při ní se pravidlům, značkám a vhodné vybavenosti věnujeme. Zaměřili jsme se na znalost dopravního značení, povinnou a doporučenou výbavu cyklistů, zdůraznili jsme si nutnost bezpečného chování v okolí železniční trati a zmapovali jsme značky a nebezpečná místa v okolí školy. Některé značky jsme si vyrobili.

Děti v této oblasti mají množství znalostí. Mají zkušenosti s vhodným a bohužel i nevhodným chováním, kterým někteří lidé zbytečně riskují  své zdraví a život, také ohrožují ostatní účastníky silničního provozu.

Pravidla známe, snažme se je opravdu dodržovat.

Važme si života svého i těch ostatních.

 

09.10.2017