Rok Karla IV.

Rytířská kultura

Která z dívek, žen nikdy nesnila o krásném rytíři na bujném koni. Kdo z chlapců, mužů se ani na chvilku netoužil stát rytířem? Karel IV. byl, jak víme, rytířem, bojovníkem, státníkem i milovníkem. V mládí trávil mnoho času v sedle se zbraní v ruce, ať již při cvičných soubojích či v opravdové líté bitvě. V dobách svého mládí miloval turnaje. Víme také, že jeden z nich se mu málem stal osudným a jeho následky velmi změnily a přeformovaly jeho postoje. I Jan Lucemburský, Karlův otec, byl rytířem a bojovníkem, který bitvy vyhledával, v té poslední již jako slepec svou cestu…

Vítej, Karle!

VÍTEJ, KARLE! je název knížky Ivony Březinové. Napsala ji pro dětské čtenáře ku příležitosti Karlových 700. nedožitých narozenin. Obsah knížky na tomto místě prozrazen nebude, aby potenciální čtenáři nebyli připraveni o potěšení z četby. My jsme si z knihy společně předčítali úryvky a povídali si o raných letech života tohoto velikána. Místo, kterého se kniha bezprostředně dotýká a místo našeho výletu, se shodují. Dělí je však několik století. Vydali jsme se na hrad Křivoklát. Na hradě jsme se setkali se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Povídali jsme si o psaní knih, jak kniha vzniká a co všechno předchází tomu, než my čtenáři…

Šaty dělají člověka

Že šaty dělají člověka, to je pravda odvěká. A platilo to i za dob našeho otce vlasti Karla IV. I v tomto školním roce se věnujeme Karlu IV., jemu i jeho době. A jelikož ani on nechodil tak, jak byl stvořen – mimo jiné by nejspíš příliš často trpíval chladem a insignie královské či císařské moci by se na nahém těle poněkud nepatřičně vyjímaly, navázali jsme na akce z konce minulého školního roku povídáním a ztvárněním odívání – módy gotické. Tak jako dnes jsou za módní ikony považovány celebrity, tak i v době dřívější byly osobnosti, které trend módnosti udávaly,…

Projekt Karel IV. v hodinách výtvarné výchovy

Celá škola se zapojila také v rámci výtvarné výchovy do Projektu KAREL IV. Žáci všech ročníků poslední měsíce vytvářeli portréty, stavby a další díla spojená s životem Karla IV. a jejich výsledky jste mohli vidět na výstavě doprovázející královský průvod v Černošicích.

8.B: Karel IV. v angličtině

V rámci výuky anglického jazyka jsme se i my chtěli zapojit do celoškolního projektu o Karlu IV. Žáci pracovali většinou ve skupinkách a jednotlivá témata si volili sami. Vypracovaný projekt pak prezentovali ve třídě před ostatními spolužáky. Vybrané autentické projekty žáků 8.B včetně fotografií a krátkého shrnutí každého projektu samotnými žáky přikládáme níže bez korektury a komentáře učitele.

2.E: Setkání s Karlem IV.

Třída 2. E se letos (při příležitosti 700 let od narození) seznamuje se životem Karla IV. Při té příležitosti uskutečnila a ještě uskuteční několik akcí. První z akci je třídní soutěž „Dobývání hradu Karlštejn“, kdy děti v jednotlivých předmětech získávají body za své znalosti a dovednosti a ty pak zakreslují do hradu Karlštejn. Při dobytí určité části hradu děti dostávají mince Karla IV. a drobné odměny. Konečné vyhodnocení proběhne na konci školního roku. Dětem se soutěž velice líbí, motivuje je být při výuce aktivnější a pozornější a vede děti k větší sebekontrole. Dále se děti při výtvarné výchově snažily zachytit Karla IV. a…