Pracujeme v dílnách

Již nějakou dobu chodíme během pracovních činností do školních dílen a sbíráme zkušenosti s opracováním dřeva. Naším cílem je vytvořit dřevěný výrobek, který bude nejen použitelný, ale i krásný. K tomu využíváme různé nástroje, vzájemně se učíme, pomáháme si a někdy i zapomeneme na to, že při práci celé třídy vytváříme velký hluk. Dokonce zvládáme vše v průběhu jedné vyučovací hodiny, kdy je třeba dílnu opět uklidit a uvést do původního stavu. Můžete se těšit na naše výrobky! Veronika Kurelová

19.11.2023