Třída 6.D

Pozor! Toto je archivní stránka 6.D ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Markéta Drhová

Aktuálně ze třídy

Botanická zahrada v Troje

Na výletu do Prahy Troje nám počasí přálo, nebyla ani zima, ani přílišné teplo. V trojské botanické zahradě jsme měli objednánu přednášku o léčivých rostlinách. Slečna průvodkyně nám ukázala některé zajímavé rostliny – jinan dvoulaločný nebo perčovník pravý, u něhož jsme si vyzkoušeli sílu vláken listu, ze kterých se vyrábí gutaperča. Dále jsme byli odvedeni k nápodobám mnišských bylinných zahrádek, kde jsme mohli obdivovat to, co už známe ze zahrad našich maminek a babiček – levanduli, tymián, rozmarýn, nejrůznější druhy máty, saturejku. Řeč přišla i na jedovaté rostliny – vraní oko čtyřlisté, bolehlav. Slečna nám popovídala i o údajně nejjedovatější…

Smysly zvířat

Přednáška o smyslech zvířat se konala v malé tělocvičně.Vyslechli jsme si různé zajímavosti o zraku, sluchu, čichu, hmatu, chuti,  infračidlu a elektrickém poli zvířat a jejich srovnání s lidmi. Zhlédli jsme krátká doprovodná videa (houf špačků bránící se sokolímu útoku, napadení bizonů vlčí smečkou, jak vidí ptačí dravci močovou stopu lovených zvířat). Viděli jsme na vlastní oči žábu rohatku, pavouka sklípkana, sovu pálenou a červenou užovku, odvážnější si mohli sklípkana a užovku i pohladit.  

Zdravá pětka s Albertem

V rámci pracovních činností jsme využili nabídku nadačního fondu společnosti Albert, která zdarma organizuje pro školy přednášky o zdravé výživě spojené s přípravou jednoduchých studených pokrmů. Akce zabrala dvě vyučovací hodiny, v první hodině nám paní lektorka připomněla nejen výživovou pyramidu, ale seznámila nás i s možnostmi skladby jednotlivých denních jídel. Druhou hodinu byli žáci rozděleni do čtyř pracovních skupin po šesti s tím, že dvě skupiny budou připravovat slaný recept a druhé dvě sladký. Slaných variant se ujali chlapci a sladkých po menších peripetiích, kdo s kým ve skupině bude a nebude, děvčata a zbylí dva chlapci. Na přípravu…

kreslená zvířata

v únoru si šesťáci ve výtvarné výchově vyzkoušeli kresbu a malbu dle předlohy – vypůjčili jsme si knihy o zvířatech z knihovny, která je hned vedle nás, a fotografie v nich použili jako předlohu. Obrázky dopadly nad očekávání dobře – někteří stvořili svoje „životní dílo“ :-). Obrázky jsme vystavili v knihovně, jako poděkování za spolupráci. J.Rychlíková, učitelka VV

Příprava na test

Opakovací test Opakovací test vyplněný Kvůli mé nepřítomnosti posouvám datum testu ze 17. ledna na pátek 19. či na pondělí 22. ledna 2018. Ve čtvrtek 18. probereme přípravu na test a domluvíme se. Markéta Drhová

Muzeum betlémů Karlštejn s dílnou

Místo čtyř hodin pobytu ve škole se 6. D vydala vlakem na Karlštejn, procházkou potom do karlštejnského podhradí, kde měla objednánu vánoční dílnu a prohlídku muzea. Lidu tu bylo jak na Václavském náměstí, samé školy. Po kraťoučkém čekání jsme byli usazeni do stodolové místnosti, kde byly připraveny stoly s lavicemi a veškerým výtvarným materiálem, který byl zapotřebí k ozdobení průhledných skleněných koulí. Instruktáž byla sice krátká, ale i tak se někteří chlapci dočkali i opakovaného pokárání kvůli svému neustálému mluvení a nepozornosti. Zatímco děvčata si s vysypáváním třpytek na sklo pohrála, chlapci byli hotovi záhy a dlouhou chvíli si krátili…

Výstava archiválií v naší škole

V pátek 10.11.2017 žáci šestých tříd uvítali pana PhDr. Pavla Buchtele, archiváře ze Státního oblastního archívu pro Prahu – západ se sídlem v Dobřichovicích. Pan archivář seznámil žáky s písemnými prameny z naší školy a z naší obce.Žáci obdivovali a zkoumali vystavované kroniky školy, křestní list z minulého století a středověkou listinu.Vyzkoušeli si četbu starých dokumentů a získali informace o hodnocení, známkování a předmětech dětí z roku 1914. Děti si prohlédly též ukázky třídních výkazů i písmo, kterým dřívější učitelé psali. Známky z mravů, počtů i náboženství překvapily nejednoho žáka Z našich šesťáků se stali badatelé a jejich úsilí můžeme vidět na fotografiích. Všem se beseda i výstava archiválií líbila a mnozí…