Třída 7.C

Pozor! Toto je archivní stránka 7.C ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Ing. Zdenka Bláhovcová

Aktuálně ze třídy

Tonda obal na cestách

Program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Tonda obal byl na naší škole určen pro 7. a  9. ročníky. Naším cílem bylo vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR, ověření schopnosti vše správně vytřídit a získat informace pro získání jistoty v problematice hospodaření s odpady a obaly. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Osobně oceňuji zejména profesionální přístup lektora.V.Škarda.

Zájezd Anglie

informace z přihlášky + program zájezdu Přihláška ZŠ Černošice Londýn 2019 ZŠ Černošice aktulizovaný

Francouzské pečení koláčů

Tříkrálový koláč a volba krále roku 2019   Ve středu 6.3. 2019 jsme pekli tříkrálový koláč. Každý žák přinesl nějakou ingredienci k upečení koláče. Během pečení v troubě jsme si povídali o prázdninách a pak jsme ho snědli. Veronika si vytáhla kus koláče s postavičkou, takže je královna. Štěpán Jurenka, 7.C   Koláč byl překvapivě dobrý. MOC DOBRÝ. Pečení je jednoduché a podle mého názoru to za to stojí. Pečení jsme si užili. Adam Štika, 7.B Když jsme pekli tříkrálový koláč, tak jsem si to moc užila. Všichni měli rozdělené práce, což bylo dobře, protože se nikdo nenudil. Když byl…

Absence učitele 23.-25.1.

Práce – středa 23. 1. až pátek 25. 1. 2019 Pracovní list – Vedlejší věty – opakování Pracovní sešit – str. 46 – Souhrnný text (s výjimkou otázky 1) – str. 47/ cv. 1, 3 a), b), 4 čítanka – text str. 176 – přečíst ukázku a vypracovat úkoly za textem do sešitu

Besedy s pamětníky

Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá nadace Člověk v tísni. Tématem letošního již 14. ročníku byl ÚNOR 48. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhly v rámci občanské výchovy dvě besedy s pamětníky pro žáky všech čtyř tříd 7. ročníku. Jako první přijal pozvání doc. Karel Müller a na druhé besedě si žáci vyslechli příběh rodiny černošických rodaček – paní Renaty Horešovské a její sestry ak.malířky Tamary Beranové. Na obou besedách byla přítomna i zástupkyně nadace. Po zhlédnutí krátkého filmu, který dětem přiblížil zmíněnou dobu v souvislosti s dalším vývojem až do současnosti, hosté povyprávěli, jak vnímali a prožívali události,…