Třída 9.A

Třídní učitel:

Mgr. Luděk Svoboda

 tel: 251001793
 lsvoboda@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy