Zeměpisná olympiáda

Před Vánocemi se tradičně na naší škole píše olympiáda ze zeměpisu. Není to jen prověrka znalostí, důraz je kladen na schopnost přemýšlet, vědět, kde údaje v atlasu najít, a umět fakta spojovat. V kategorii žáků 6. tříd soutěžili všichni, nejlepšího výsledku dosáhli Michaela Pavlová a Jan Rábl ze 6.C.

Druhou kategorií byly 7. třídy, kde vítěz Lucie Šnoblová ze 7.D dosáhla úspěšnosti 98% a Vojtěch Kysilka ze 7.B  96% možných bodů. I soutěžící na dalších místech měli vysokou úspěšnost a prokázali, že zeměpis patří k jejich oblíbeným předmětům. Soutěžili jen zájemci a z 25 bylo 15 úspěšných řešitelů.

V kategorii 8. a 9. tříd jsme v předchozích letech měli jen málo soutěžících a proto účast 34 dětí je úspěch. První místo získal Matěj Hošek z 9.A s úspěšností 91%, druhé místo pak Kateřina Tomanová z 8.C vyřešila úspěšnost 86%, úspěšných řešitelů bylo 25.

Letošní školní kolo zeměpisné olympiády se vyznačovalo vysokou úspěšností, především vyšších ročníků, snížil se sice počet soutěžících, ale výrazně vzrostla kvalita. Jmenovaní vítězové postupují do okresního kola, které proběhne v únoru v Hostivici.

                                                          Luděk Svoboda

15.01.2020