Plán učiva na týden 16.-20.3

PLÁN UČIVA NA TÝDEN: 

 16. 3 – 20. 3. 2020  

 

Třída: 3.D 

 

Český jazyk 

Nové učivo: 

Vyjmenovaná slova – S  – zdůvodnění pravopisu (slova vyjmenovaná, jiný tvar vyjm. slova, slova příbuzná) 

Opakování: 

Slovní druhy – určení podstatných jmen a sloves ve větách, navíc přídavná jména, předložky, spojky. 

Vyjmenovaná slova – B, L, M, P 

Matematika  

Nové učivo: 

Indické násobení dvoumístných čísel. 

Opakování: 

  • násobení a dělení v oboru malé násobilky 
  • sčítání a odčítání do 1000 (pamětné i písemné) 
  • Zaokrouhlování 

Geometrie: 

Bod, přímka, bod na přímce 

 

Anglický jazyk 

Opakování slovesa have got – viz pracovní list na tomto odkaze. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwyI_tp86kaLT2FwdGRFUWlhSEk
 

Food and drink – nová slovní zásoba – viz sken (příloha e-mail) a uč. str. 42. 

PS str. 42, cv. 1. 

Zde je možné si vyhledat a  poslechnout výslovnost jednotlivých slovíček. 

https://www.learningchocolate.com/category/food 

 

Prvouka 

Živá příroda – rostliny – opakování v uč. str. 34 – 43 

Nové učivo – plody 

 

Výchovy  

Výtvarná výchova – kresba výrobků z plodů rostlin 

Pracovní činnosti – modelování plodů rostlin z modelíny či jiné hmoty 

Tělesná výchova – procházky do přírody 

Hudební výchova – zpěv písní 

 

 

Další informace:  Učivo zasílám pravidelně E-mailem rodičům všech dětí.
Další přehled témat z jednotlivých předmětů na celý týden bude na těchto stránkách každé pondělí do 12 hod. Přeji všem hodně sil a zdraví.

 

16.03.2020