Akce školy 2021/2022

Den ve žlutomodrých barvách

V pondělí 9. května organizují poslanci žákovského parlamentu DEN VE ŽLUTOMODRÝCH BARVÁCH! Děti mohou vyjádřit podporu svým ukrajinským spolužákům tím, že se oblečou do ukrajinských národních barev. Celá akce je dobrovolná.

Noc (večer) s Andersenem

Po dvouleté pauze se opět mohla v naší škole uskutečnit oblíbená akce Noc s Andersenem. Vzhledem k nejistotě ohledně protipandemických opatření, která panovala v době plánování akce, jsme se pro jistotu letos rozhodli akci zkrátit a uskutečnil se jen Večer s Andersenem. Ale myslím, že kromě přespávání ve třídě nám nic nechybělo. Vybraní žáci z 2. až 4. tříd se setkali v podvečer ve škole a vše mohlo začít. Po úvodním seznámení – proč se vlastně tato akce koná – nás navštívil sám pan Andersen (ve skvělém převtělení paní učitelky Kutílkové). Nejen, že nám přiblížil svůj život, ale přinesl i…

Nejkrásnější Morana je ta naše!

V sobotu 26. března v Dobřichovicích proběhla zábavná akce Slavnosti Morany, kterou jako každý rok pořádá firma Dobnet.  Naši školu reprezentovala školní družina, oddělení Tygříků. Na spolupráci se podílela i třída 1. B s paní učitelkou Ivou Kuželovou. Do soutěžního klání se přihlásilo 24 Moran z okolních obcí. Konkurence byla obrovská.  Celé odpoledne probíhal pestrý program pro diváky, dílničky pro děti, občerstvení zajišťovalo mnoho stánků. Slunečné odpoledne bylo zakončeno vyhlášením soutěže o nejkrásnější Moranu. Tu nejhezčí vybírala odborná porota. Diváci však hlasováním volili také Moranu, která se jim nejvíce líbila. K naší velké radosti jsme vyhráli úžasné 2.místo a k velkému překvapení také cenu o nejkrásnější…

Zvítězili jsme v projektu Příběhy našich sousedů

Ve středu 16. března hostilo Club kino Příběhy našich sousedů. Projekt, ve kterém žákovské týmy dokumentují osudy jimi vybraného pamětníka, tradičně končí slavnostním večerem. Letos už naštěstí bylo možné potkat se osobně a podívat se, jak si jednotlivé týmy s náročným úkolem poradily. Náš tým ve složení: Denisa Dítětová, Antonín Hicks, Jan Schmidt, Terezie Šmídová a Thalia Teke (pod pedagogickým vedením M.Šlesingerové)  si pro diváky připravil i krátké klavírní vystoupení, při kterém představil dílo našeho spoluobčana pana Vladimíra Douska. Příběh pana Douska děti inspiroval k jejich vlastní tvorbě, uvědomily si, že i pro ně život v okolí Berounky hodně znamená a mají s ní…

Lakros do škol

V průběhu podzimu se naše škola zapojila do akce “lakros do škol”. Od českého lakrosového svazu nám byla zapůjčena sada interkrosek a míčků. Interktos je indoorová bezkontaktní verze lakrosu, kdy proti sobě nastupují dva týmy a účelem je vsítit do branky soupeře více gólů než on. Do akce byly zapojeny 2. – 4.třídy z mokropeské školy. Na první tréninky docházeli do hodin tělesné výchovy trenéři lakrosu, aby dětem i učitelům ukázali základy hry. Zakončení akce proběhlo v pátek 17.12. meziškolním turnajem. Šest škol, které se do akce “lakros do škol” zapojily, bojovalo v turnaji o co nejlepší umístění. Z Černošic…

Výsledky listopadového sběru papíru

Tradiční akce –  sběr starého papíru, proběhla 3. 11. 2021. Z 38 tříd se do akce zapojilo 251 žáků. Povedlo se shromáždit úctyhodných 7,6 tun papíru. Děkujeme všem, kteří se do dobrovolného sběru papíru zapojili. Poděkování patří samozřejmě i rodičům,  kteří akci podpořili a přispěli svou pomocí ke krásnému výsledku. Hlavním smyslem této akce je podpořit u žáků environmentální výchovu v praxi, jejíž nedílnou součástí je i třídění odpadu.

Děti dětem

Žáci naší školy se letos opět rozhodli podpořit děti z dětského domova a děti v pěstounské péči tím, že jim splní nějaké jejich vánoční přání. Na tato přání jsou ale potřeba i nemalé finance. Žáci prvního i druhého stupně a školní družiny tedy opět prodávali své výrobky na Zimních farmářských trzích v rámci akce pojmenované příhodně Děti dětem. Trhy se naštěstí uskutečnily, jinak by měla celá akce namále. A díky vám, neskutečně štědrým zákazníkům našeho stánku, jsme i letos vybrali dost, abychom všechna dětská přání vyplnili. DĚKUJEME MNOHOKRÁT!   kolektiv žáků ZŠ a školní družiny