Třída 7.A

Třídní učitel:

Mgr. Bayerová Petra

 tel: 251001606
 pbayerova@zscernos.cz