Stravovací komise

Nedílnou součástí školních služeb je strava podávaná našim strávníkům. Od 1. září 2016 zajišťuje stravování v ZŠ Černošice GTH, zařízení školního stravování.

Na kvalitu stravy bude dohlížet  stravovací komise. Komise se bude scházet dle potřeby, alespoň 1x za měsíc. Na svých poradách se bude zabývat i podněty a připomínkami ke stravě ze strany veřejnosti. Tyto podněty jsou pro nás velmi důležité.

Členy stravovací komise jsou zástupci z řad rodičů, školy, provozovatele ŠJ GTH, zařízení školního stravování a zřizovatele.

 

Zástupci rodičů:

Eva Kalhausová – ekalhausovascernos.cz

Johana Křížková – johana.krizkova@gmail.com

 

Zástupci školy:

Vratislava Kutílková – vkutilkova@zscernos.cz

Ilona Olšiaková – iolsiakova@zscernos.cz

 

Zástupci zřizovatele:

Petra Hlavičková – Petra.Hlavickova@mestocernosice.cz

Renáta Petelíková – Renata.Petelikova@mestocernosice.cz

 

 Zástupci GTH:

Martina Měchurová – provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz

Tomáš Beneš – tomas.benes@gthcatering.cz

Martin Adamuška – martin.adamuska@gthcatering.cz

 

Prosíme všechny, aby se obraceli s názory, připomínkami a podněty na svého zástupce ve stravovací komisi.