Stravovací komise

Nedílnou součástí školních služeb je strava podávaná našim strávníkům. Od 1. září 2016 zajišťuje stravování v ZŠ Černošice GTH, zařízení školního stravování.

Na kvalitu stravy bude dohlížet  stravovací komise. Komise se bude scházet dle potřeby, alespoň 1x za měsíc. Na svých poradách se bude zabývat i podněty a připomínkami ke stravě ze strany veřejnosti. Tyto podněty jsou pro nás velmi důležité.

Členy stravovací komise jsou zástupci z řad rodičů, školy, provozovatele ŠJ GTH, zařízení školního stravování a zřizovatele.

 

Zástupci rodičů:

Johana Křížková – johana.krizkova@gmail.com

Eva Vojtěchová – evis5@seznam.cz

 

Zástupci školy:

Vratislava Kutílková – vkutilkova@zscernos.cz

Jana Venclíčková – jvenclickova@zscernos.cz

 

Zástupci zřizovatele:

Petra Hlavičková – Petra.Hlavickova@mestocernosice.cz

Renáta Petelíková – Renata.Petelikova@mestocernosice.cz

 

Zástupci GTH:

Bc. Lucie Vobrová – lucie.vobrova@gthcatering.cz

Martina Bartošová – provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz

 

Prosíme všechny, aby se obraceli s názory, připomínkami a podněty na svého zástupce ve stravovací komisi.