Trenéři do škol 2022/2023

Vzhledem k pozitivním výsledkům a ohlasům z minulého školního roku bude projekt financovaný zřizovatelem a atletickým svazem pokračovat i letos.

 

Naše cíle a informace k projektu:

– v 1.-4. třídě na prvním stupni zajistit 1 hodinu týdně trenérem vedeného tělocviku v tandemu s učitelem

– edukovat a inspirovat učitele/ učitelky

– využít 45 minut TV aktivně, být v pohybu alespoň 30 minut z tohoto času

– přirozeně rozvíjet nadání dětí v pohybu a sportu, učit nové dovednosti a zlepšovat schopnosti

– vytvořit pozitivní emoční vazbu dětí k pohybu

– zásada nenáborování (nejde o nábor do konkrétního sportu, ale vytvoření pozitivního vztahu dětí k pohybu).

– vedení TV kvalitními trenéry s pedagogickým/ sportovním vzděláním