Akce školy 2023/2024

Kolíčkový den 17. října 2023

Žákovský parlament se rozhodl zapojit naši školu do projektu Kolíčkový den, který organizuje Nadace Jedličkova ústavu. Zakoupením kolíčku lidé přispějí Nadaci Jedličkova ústavu, která pomáhá dětem a mladým lidem s postižením začlenit se do běžného života. Příspěvky budou použity na pořízení kompenzačních pomůcek, které jsou nezbytnou součástí pro usnadnění života dětí a mládeže s tělesným postižením, na osobní asistenci – cestu k důstojné existenci, kdy klientům Jedličkova ústavu asistenti pomáhají v každodenních činnostech, a také studovat či pracovat, na pracovní tréninky pro lidi s postižením, pro přípravu a další uplatnění na otevřeném trhu práce a na podporu volnočasových aktivit a rozvoj…

Vítání prvňáčků

Jako každý rok i letos byli noví prvňáčci přivítáni první školní den paní ředitelkou, respektive paní zástupkyní v budově v Komenského ulici, třídními učitelkami, asistentkami a panem starostou. Podívejte se na fotografie v článku.