Organizace školního roku 2019/2020

Pedagogické rady:

období termín
přípravný týden 28. 8. 2019
1.čtvrtletí 13. 11. 2019
2.čtvrtletí 22. 1. 2020
3.čtvrtletí 15. 4. 2020
4.čtvrtletí 17. 6. 2020

 

Třídní schůzky:

místo hromadné: v 18 h Konzultace: 14 – 18 h
Mokropsy 4. 9. 2019 (středa)

18. 11. a 20. 11. 2019

20. 4. a 22. 4. 2020

Komenského 5. 9. 2019 (čtvrtek)

19. 11. a 21. 11. 2019

21. 4. a 23. 4. 2020

 

Důležité termíny:

Začátek školního roku 2019/2020: 2. 9. 2019
Konec 1. pololetí:           30. 1. 2020
Konec školního roku: 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 2. 3. – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2020
Volno ředitelky školy: 31.10 + 1. 11. 2019 a 29. + 30. 6. 2020

 

Zápis do prvních tříd a zároveň do školní družiny pro školní rok 2020/21:

termín 2. 4. 2020 14 – 19 hodin

 

Den otevřených dveří ve škole:

termín 11. 3. 2020 8 – 12 hodin

 

Den otevřených dveří ve školní jídelně:

termín 20. 11. 2019 14 – 16 hodin
25. 3. 2020 14 – 16 hodin