Národní plán obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
V rámci Národního plánu obnovy poskytuje naše škola žákům z 2. – 9. ročníku doučování. Jeho hlavním cílem je zmírnění negativního dopadu výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie Covid – 19. Doučování je realizováno v odpoledních hodinách a financováno je z fondů Evropské unie z prpgramu NextGeneration EU. Celý projekt zaštiťuje MŠMT.