Akce školy v roce 2020/2021

Ukliďme Česko

​Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolná úklidová akce, která probíhá na území celé ČR. Cílem je uklidit nepořádek v obci, kde žijeme a vést děti v rámci enviromentální výchovy k zodpovědnosti  za „svůj“ nepořádek. Děti akce bavila, soutěžily, kdo nasbírá více odpadků. Kdo uklízel, neznečistí, u dětí toto platí dvojnásob. Čím dříve si člověk na vlastní kůži vyzkouší uklidit obec, ve které žije, tím lépe.

Olympijský běh

Ve středu 16. září 2020 patřil atletický ovál u školy T-Mobile Olympijskému běhu. Jak již název napovídá, pořadatelem byl Český olympijský výbor a cílem bylo přitáhnout k rekreačnímu běhu co nejvíce dětí. Provedení akce si vzali na starost učitelé tělesné výchovy ve spolupráci s atletickým sportovním klubem DIPOLI. Na ovále se nejprve předvedli žáci 1. stupně, kteří běželi 500 m, nejvíce nadšeni byli žáci prvních tříd, po nich nastoupili žáci 2. stupně, ti  měli trať dlouhou 1 000 m. Atleti všem změřili dosažený čas a každý účastník obdržel diplom a medaili. Výborně se osvědčili i pořadatelé z řad žáků 9….