Kontakty

Základní škola Černošice, příspěvková organizace
sídlo školy: Pod Školou 447, 252 28 Černošice
IČO : 61385158   DIČ: CZ61385158
telefon: 251 001 791

číslo účtu : 390 766 369 / 0800
e-mail: zsc@zscernos.cz
web: www.zscernosice.cz

Vedení školy

Mgr. Ludmila Zhoufová

ředitelka školy
  251 001 601, 602 501 121
 lzhoufova@zscernos.cz

Mgr. Jana Sticzayová

zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka společného vzdělávání (inkluze)
  251 001 608, 724 378 288
 jsticzayova@zscernos.cz

Mgr. Jana Venclíčková

zástupkyně ředitelky školy pro pedagogickou činnost – 2. stupeň a metodička prevence
251001602, 604 784 082
jvenclickova@zscernos.cz

Bc. Martin Vodička

zástupce ředitelky školy pro sportovní činnost a IT podporu
  251 001 602, 603 193 320
 mvodicka@zscernos.cz


Školní poradenské pracoviště

PhDr. Alena Obeidová

školní psycholožka
602 501 138

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

školní psycholog

251 001 450

jszutkowski@zscernos.cz

Mgr. Lenka Zúbková

výchovná poradkyně
251 001 796
lzubkova@zscernos.cz

Mgr. Romana Zemanová

výchovná poradkyně a kariérové poradenství
251 001 609
rzemanova@zscernos.cz

Mgr. Eva Zárubová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
251 001 607
ezarubova@zscernos.cz

PaedDr. Jaroslava Weiserová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
251 001 607
jweiserova@zscernos.cz

Mgr. Iveta Radová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Komenského
251 640 367
iradova@zscernos.cz

Mgr. Jana Venclíčková

metodička prevence
251001602, 604 784 082
jvenclickova@zscernos.cz


Školní koordinátoři

Mgr. Jana Sticzayová

koordinátorka společného vzdělávání (inkluze)
251 001 608, 724 378 288
jsticzayova@zscernos.cz

Mgr. Lenka Strnadová

koordinátorka pro školní vzdělávací program
251 001 605
lstrnadova@zscernos.cz

Mgr. Alena Filípková

koordinátorka projektu Obědy pro děti
251 640 367
afilipkova@zscernos.cz

Mgr. Martina Václavková

koordinátorka environmentální výchovy
251 001 790
mavaclavkova@zscernos.cz

Mgr. Michaela Šlesingerová

tisková mluvčí
  251 001 605
 mslesingerova@zscernos.cz

Jana Marková

vedoucí vychovatelka školní družiny
  251 001 796, 724 378 295
 jmarkova@zscernos.cz

Mgr. Petra Mierzwová

školní knihovnice
 251 001 798
 pmierzwova@zscernos.cz


Hospodářští pracovníci

Lucie Hájková

hospodářka školy
  251 001 791, 602 387 807
 lhajkova@zscernos.cz

úřední hodiny

pondělí 7.30 – 14.00
úterý 8.00 – 14.00
středa 7.30 – 14.00
čtvrtek 8.00 – 14.00
pátek   –           –

 

Martin Halama – školník v budovách ZŠ v ulici Pod Školou
  602 501 125

 

Sandra Malinovská a Karel Maštalíř – vrátní v budovách v ulici Pod Školou
251 001 600

Budova ZŠ v ulici Komenského
  251 640 367

Kontakty na pedagogické pracovníky

Příjmení, jméno e-mailová adresa telefonní linka
Adámková Kristýna, BcA. kadamkova@zscernos.cz 251001603
Albrechtová Zdeňka, PaedDr. II.A zalbrechtova@zscernos.cz 251001796
Baník Vlastimil, Mgr. VII.D vbanik@zscernos.cz 251001606
Bílová Hana, Bc. I.A hbilova@zscernos.cz 251001797
Bláhová Barbora, Bc. IV.A bblahova@zscernos.cz 251001790
Blaženínová Hana, Mgr. IV.E hblazeninova@zscernos.cz 251001790
Brožová Hana, Mgr. III.B hbrozova@zscernos.cz
Cimlerová Michaela, Bc. IV.D mcimlerova@zscernos.cz 251001603
Čihák Josef, Mgr. jcihak@zscernos.cz 251001609
Drhová Markéta, Mgr. VIII.B mdrhova@zscernos.cz 251001607
Dvořáková Jarmila, Mgr. VII.A jdvorakova@zscernos.cz 251001607
Eckertová Irena, Ing. IX.C ieckertova@zscernos.cz 251001795
Filípková Alena, Mgr. V.C afilipkova@zscernos.cz 251640367
Fritschová Martina, Mgr. mfritschova@zscernos.cz 251001793
Jánoška Tomáš, Mgr. et Bc. IX.B tjanos@zscernos.cz 251001795
Jeřicha Marek, Mgr. VI.B mjericha@zscernos.cz 251001606
Jeřichová Tereza, Mgr. VII.C tjerichova@zscernos.cz 251001606
Kaločová Taťána, Mgr. V.D tkalocova@zscernos.cz 251001790
Knollová Martina II.C mknollova@zscernos.cz 251640367
Konrádová Lenka, Ing. V.B lkonradova@zscernos.cz 251001794
Kopecká Hana, Mgr. I.C hkopecka@zscernos.cz 251640367
Krhounková Zálešáková Marie, Mgr. VI.D mzalesakova@zscernos.cz 251001607
Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr. III.A vkutilkova@zscernos.cz 251001603
Kuželová Iva, Mgr. I.B ikuzelova@zscernos.cz 251001797
Látalová Kamila, Mgr. klatalova@zscernos.cz 251001451
Levá Petra, Mgr. II.D pleva@zscernos.cz 251001796
Liber Aleš aliber@zscernos.cz 251001609
Mlčochová Daniela, Mgr. III.C dmlcochova@zscernos.cz 251640367
Müllerová Petra, Mgr. I.D pmullerova@zscernos.cz 251001796
Nacházelová Daniela, Mgr. III.E dnachazelova@zscernos.cz
Obeidová Alena, PhDr. aobeidova@zscernos.cz 602501138
Olšiaková Ilona, Ing. IV.B iolsiakova@zscernos.cz 251001606
Povýšilová Tereza, Mgr. I.E tpovysilova@zscernos.cz 251001797
Radová Iveta, Mgr. IV.C iradova@zscernos.cz 251640367
Roan Kathleen, Mgr. kroan@zscernos.cz 251640367
Rujbrová Eva, Mgr. III.D erujbrova@zscernos.cz 251001603
Rychlíková Jitka, Mgr. VIII.A jrychlikova@zscernos.cz 251001603
Sacher Jan, MgA. jsacher@zscernos.cz 251640367
Sluková Jana, Mgr. jslukova@zscernos.cz 251001793
Steinocher Petr, Mgr. psteinocher@zscernos.cz 251001794
Sticzayová Jana, Mgr. jsticzayova@zscernos.cz 251001608
Strnadová Lenka, Mgr. VI.A lstrnadova@zscernos.cz 251001793
Srchová Michaela, Mgr. msrchova@zscernos.cz 251001795
Svoboda Luděk, Mgr. IX.A lsvoboda@zscernos.cz 251001793
Szutkowski Jan Gabriel, Mgr. jszutkowski@zscernos.cz 251001450
Šlesingerová Michaela, Mgr. V.A mslesingerova@zscernos.cz 251001793
Šmídová Květa, Mgr. VI.C ksmidova@zscernos.cz 251001451
Švabíková Marie, Mgr. msvabikova@zscernos.cz 251001609
Tlášková Jana, Mgr. jtlaskova@zscernos.cz
Tomcová Gabriela, Mgr. II.B gtomcova@zscernos.cz 251001796
Václavková Martina, Mgr. V.E mavaclavkova@zscernos.cz 251001790
Venclíčková Jana, Mgr. jvenclickova@zscernos.cz 251001602
Vodička Martin, Bc. mvodicka@zscernos.cz 251001602
Volf Jindřich, Mgr. VIII.C jvolf@zscernos.cz 251001794
Weiserová Jaroslava, PaedDr. jweiserova@zscernos.cz 251001799
Zárubová Eva, Mgr. ezarubova@zscernos.cz 251001607
Zemanová Romana, Mgr. VII.B rzemanova@zscernos.cz 251001609
Zhoufová Ludmila, Mgr. lzhoufova@zscernos.cz 251001601
Zúbková Lenka, Mgr. II.E lzubkova@zscernos.cz 251001796

Kontakty na vychovatele ŠD jsou uvedeny na samostatné stránce ZDE

Asistenti pedagoga

Adamčíková Luisa, Mgr. ladamcikova@zscernos.cz
Bělíková Markéta mbelikova@zscernos.cz
Elefantová Svatava selefantova@zscernos.cz
Karpíšková Štěpánka skarpiskova@zscernos.cz
Lukeš Ondřej olukes@zscernos.cz
Matoušková Martina mmatouskova@zscernos.cz
Papežová Radka rpapezova@zscernos.cz
Tobková Eva, BcA. etobkova@zscernos.cz
Teke Taťána tteke@zscernos.cz

Školní asistenti

Papežová Radka
Biegelová Martina, DiS.

Mapy