Kontakty

Základní škola Černošice, příspěvková organizace
sídlo školy: Pod Školou 447, 252 28 Černošice
IČO : 61385158   DIČ: CZ61385158
telefon: 251 001 791

číslo účtu : 390 766 369 / 0800
e-mail: zsc@zscernos.cz
web: www.zscernosice.cz

Vedení školy

Mgr. Ludmila Zhoufová

ředitelka školy
  251 001 601, 602 501 121
 lzhoufova@zscernos.cz

Mgr. Jana Sticzayová

zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka společného vzdělávání (inkluze)
  251 001 608, 724 378 288
 jsticzayova@zscernos.cz

Mgr. Jana Venclíčková

zástupkyně ředitelky školy pro pedagogickou činnost – 2. stupeň a metodička prevence
251001602, 604 784 082
jvenclickova@zscernos.cz

Mgr. Martin Vodička

zástupce ředitelky školy pro sportovní činnost a IT podporu
  251 001 602, 603 193 320
 mvodicka@zscernos.cz


Školní poradenské pracoviště

PhDr. Alena Obeidová

školní psycholožka
602 501 138

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

školní psycholog

251 001 450

jszutkowski@zscernos.cz

Mgr. Jiřina Tafatová

výchovná poradkyně
251 001 794
jtafatova@zscernos.cz

Mgr. Romana Zemanová

výchovná poradkyně a kariérové poradenství
251 001 609
rzemanova@zscernos.cz

Mgr. Eva Zárubová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
251 001 607
ezarubova@zscernos.cz

PaedDr. Jaroslava Weiserová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
251 001 607
jweiserova@zscernos.cz

Mgr. Iveta Radová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Komenského
251 640 367
iradova@zscernos.cz

Mgr. Jana Venclíčková

metodička prevence
251001602, 604 784 082
jvenclickova@zscernos.cz


Školní koordinátoři

Mgr. Jana Sticzayová

koordinátorka společného vzdělávání (inkluze)
251 001 608, 724 378 288
jsticzayova@zscernos.cz

Mgr. Lenka Strnadová

koordinátorka pro školní vzdělávací program
251 001 605
lstrnadova@zscernos.cz

Mgr. Alena Filípková

koordinátorka projektu Obědy pro děti
251 640 367
afilipkova@zscernos.cz

Mgr. Martina Václavková

koordinátorka environmentální výchovy
251 001 790
mavaclavkova@zscernos.cz

Mgr. Michaela Šlesingerová

tisková mluvčí
  251 001 605
 mslesingerova@zscernos.cz

Drahomíra Kocourková

vedoucí vychovatelka školní družiny
  606 049 869
dkocourkova@zscernos.cz

Mgr. Petra Mierzwová

školní knihovnice
 251 001 798
 pmierzwova@zscernos.cz


Hospodářští pracovníci

Lucie Hájková

hospodářka školy
  251 001 791, 602 387 807
 lhajkova@zscernos.cz

úřední hodiny

pondělí 7.30 – 14.00
úterý 8.00 – 14.00
středa 7.30 – 14.00
čtvrtek 8.00 – 14.00
pátek   –           –

 

Martin Halama – školník v budovách ZŠ v ulici Pod Školou
  602 501 125

 

Sandra Malinovská a Karel Maštalíř – vrátní v budovách v ulici Pod Školou
251 001 600

Budova ZŠ v ulici Komenského
  251 640 367

Kontakty na pedagogické pracovníky

Příjmení, jméno e-mailová adresa telefonní linka
Adámková Kristýna, BcA. kadamkova@zscernos.cz 251001603
Albrechtová Zdeňka, PaedDr. I.A zalbrechtova@zscernos.cz 251001797
Baník Vlastimil, Mgr. VIII.D vbanik@zscernos.cz 251001606
Bayerová Petra, Mgr. pbayerova@zscernos.cz 251001793
Bílová Hana, Mgr. II.A hbilova@zscernos.cz 251001797
Bláhová Barbora, Mgr. I.B bblahova@zscernos.cz 251001796
Blaženínová Hana, Mgr. III.A hblazeninova@zscernos.cz 251001790
Brožová Hana, Mgr. IV.B hbrozova@zscernos.cz 251001452
Cimlerová Michaela, Bc. III.B mcimlerova@zscernos.cz 251001790
Čejková Libuše, Ing. lcejkova@zscernos.cz 251001794
Čihák Josef, Mgr. jcihak@zscernos.cz 251001609
Drhová Markéta, Mgr. IX.B mdrhova@zscernos.cz 251001607
Dušková Zora, Ing. III.D zduskova@zscernos.cz 251001603
Dvořáková Jarmila, Mgr. VIII.A jdvorakova@zscernos.cz 251640607
Filípková Alena, Mgr. IV.C afilipkova@zscernos.cz 251640367
Jánoška Tomáš, Mgr. et Bc. V.A tjanos@zscernos.cz 251001793
Jeřicha Marek, Mgr. VII.B mjericha@zscernos.cz 251001606
Jeřichová Tereza, Mgr. VIII.C tjerichova@zscernos.cz 251001606
Kaločová Taťána, Mgr. III.E tkalocova@zscernos.cz 251001790
Knollová Martina III.C mknollova@zscernos.cz 251640367
Konrádová Lenka, Ing. VI.B lkonradova@zscernos.cz 251001794
Kopecká Hana, Mgr. II.C hkopecka@zscernos.cz 251640367
Krhounková Zálešáková Marie, Mgr. VII.D mzalesakova@zscernos.cz 251001607
Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr. IV.A vkutilkova@zscernos.cz 251001452
Kuželová Iva, Mgr. II.B ikuzelova@zscernos.cz 251001797
Liber Aleš aliber@zscernos.cz 251001609
Mlčochová Daniela, Mgr. I.C dmlcochova@zscernos.cz 251640367
Nacházelová Daniela, Mgr.et ThB. I.E dnachazelova@zscernos.cz 251001796
Obeidová Alena, PhDr. aobeidova@zscernos.cz 602501138
Olšiaková Ilona, Ing. V.B iolsiakova@zscernos.cz 251001606
Pilpachová Zdenka, Bc. zpilpachova@zscernos.cz 251001451
Povýšilová Tereza, Mgr. II.E tpovysilova@zscernos.cz 251001797
Radová Iveta, Mgr. V.C iradova@zscernos.cz 251640367
Roan Kathleen, Mgr. kroan@zscernos.cz 251640367
Rujbrová Eva, Mgr. IV.D erujbrova@zscernos.cz 251001603
Rychlíková Jitka, Mgr. IX.A jrychlikova@zscernos.cz 251001603
Sacher Jan, MgA. jsacher@zscernos.cz 251001603
Sluková Jana, Mgr. jslukova@zscernos.cz 251001793
Smažíková Alena, Mgr. II.D asmazikova@zscernos.cz 251001796
Smítková Lucie, Mgr. lsmitkova@zscernos.cz
Steinocher Petr, Mgr. VII.C psteinocher@zscernos.cz 251001794
Sticzayová Jana, Mgr. jsticzayova@zscernos.cz 251001608
Strnadová Lenka, Mgr. VII.A lstrnadova@zscernos.cz 251001793
Srchová Michaela, Mgr. V.D msrchova@zscernos.cz 251001795
Svoboda Luděk, Mgr. IX.C lsvoboda@zscernos.cz 251001793
Szutkowski Jan Gabriel, Mgr. jszutkowski@zscernos.cz 251001450
Šafránková Marcela, Ing. VI.C msafrankova@zscernos.cz 251001795
Šlesingerová Michaela, Mgr. VI.A mslesingerova@zscernos.cz 251001793
Švabíková Marie, Mgr. msvabikova@zscernos.cz 251001609
Tafatová Jiřina, Mgr. VI.D jtafatova@zscernos.cz 251001794
Tlášková Jana, Mgr. jtlaskova@zscernos.cz 251001452
Václavková Martina, Mgr. IV.E mavaclavkova@zscernos.cz 251001790
Venclíčková Jana, Mgr. jvenclickova@zscernos.cz 251001602
Vodička Martin, Bc. mvodicka@zscernos.cz 251001602
Weiserová Jaroslava, PaedDr. jweiserova@zscernos.cz 251001799
Zárubová Eva, Mgr. ezarubova@zscernos.cz 251001799
Zemanová Romana, Mgr. VIII.B rzemanova@zscernos.cz 251001609
Zhoufová Ludmila, Mgr. lzhoufova@zscernos.cz 251001601
Zúbková Lenka, Mgr. I.D lzubkova@zscernos.cz 251001796

Kontakty na vychovatele ŠD jsou uvedeny na samostatné stránce ZDE

Asistenti pedagoga

Adamčíková Luisa, Mgr. ladamcikova@zscernos.cz
Elefantová Svatava selefantova@zscernos.cz
Havlíčková Lucie lhavlickova@zscernos.cz
Pechová Marie mpechova@zscernos.cz
Jelínková Martina mjelinkova@zscernos.cz
Karpíšková Štěpánka skarpiskova@zscernos.cz
Malenková Slavíková Klára, Bc. kmalenkova@zscernos.cz
Papežová Radka rpapezova@zscernos.cz
Rendlová Věra, Ing. vrendlova@zscernos.cz
Schröffelová Klára kschroffelova@zscernos.cz
Teke Taťána tteke@zscernos.cz
Tobková Eva, BcA. etobkova@zscernos.cz
Zadáková Daniela dzadakova@zscernos.cz

Školní asistenti

Papežová Radka rpapezova@zscernos.cz
Biegelová Martina, DiS. mlajnova@zscernos.cz

Mapy