Kontakty

Základní škola Černošice, příspěvková organizace
sídlo školy: Pod Školou 447, 252 28 Černošice
IČO : 61385158   DIČ: CZ61385158
telefon: 251 001 791

ID datové schránky: mgkpqhj

číslo účtu : 390 766 369 / 0800
e-mail: zsc@zscernos.cz
web: www.zscernosice.cz

Vedení školy

Mgr. Ludmila Zhoufová

ředitelka školy
  251 001 601, 602 501 121
 lzhoufova@zscernos.cz

Mgr. Jana Sticzayová

zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka společného vzdělávání (inkluze)
  251 001 608, 724 378 288
 jsticzayova@zscernos.cz

Mgr. Jana Venclíčková

zástupkyně ředitelky školy pro pedagogickou činnost – 2. stupeň a metodička prevence, metodické vedení asistentů pedagoga
251001602, 604 784 082
jvenclickova@zscernos.cz

Mgr. Martin Vodička

zástupce ředitelky školy pro sportovní činnost a IT podporu
  251 001 602, 603 193 320
 mvodicka@zscernos.cz


Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Venclíčková

metodička prevence, vedoucí ŠPP
251001602, 604 784 082
jvenclickova@zscernos.cz

PhDr. Alena Obeidová

školní psycholožka
602 501 138

Mgr. Eva Zárubová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
251 001 607
ezarubova@zscernos.cz

Mgr. Jiřina Tafatová

výchovná poradkyně
251 001 794
jtafatova@zscernos.cz

Mgr. Romana Tymlová

výchovná poradkyně a kariérové poradenství
251 001 609
rzemanova@zscernos.cz

 

Mgr. Monika Waldmannová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
251 001 607
mwaldmannova@zscernos.cz

Mgr. Iveta Radová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Komenského
251 640 367
iradova@zscernos.cz


Školní koordinátoři

Mgr. Jana Sticzayová

koordinátorka společného vzdělávání (inkluze)
251 001 608, 724 378 288
jsticzayova@zscernos.cz

Mgr. Lenka Strnadová

koordinátorka pro školní vzdělávací program
251 001 605
lstrnadova@zscernos.cz

Mgr. Alena Filípková

koordinátorka projektu Obědy pro děti
251 640 367
afilipkova@zscernos.cz

Mgr. Martina Václavková

koordinátorka environmentální výchovy
251 001 790
mavaclavkova@zscernos.cz

Mgr. Michaela Šlesingerová

tisková mluvčí
  251 001 605
 mslesingerova@zscernos.cz

Drahomíra Kocourková

vedoucí vychovatelka školní družiny
  606 049 869
dkocourkova@zscernos.cz

Mgr. Petra Mierzwová

školní knihovnice
 251 001 798
 pmierzwova@zscernos.cz


Hospodářští pracovníci

Lucie Hájková

hospodářka školy
  251 001 791, 602 387 807
 lhajkova@zscernos.cz

úřední hodiny

pondělí 7.30 – 14.00
úterý 8.00 – 14.00
středa 7.30 – 14.00
čtvrtek 8.00 – 14.00
pátek   –           –

Pavlína Oralová – administrativní pracovnice
  251 001 453

Martin Halama – školník v budovách ZŠ v ulici Pod Školou
  602 501 125

Lenka Elčknerová a Karel Maštalíř – vrátní v budovách v ulici Pod Školou
251 001 600

Budova ZŠ v ulici Komenského
  251 640 367

Kontakty na pedagogické pracovníky

Příjmení, jméno e-mailová adresa telefonní linka
Albrechtová Zdeňka, PaedDr. II.A zalbrechtova@zscernos.cz 251001797
Augustínová Marina, Mgr. III.A maugustinova@zscernos.cz 251001603
Bayerová Petra, Mgr. V.A pbayerova@zscernos.cz 251001606
Bílová Hana, Mgr. I.D hbilova@zscernos.cz 251001797
Bláhová Barbora, Bc. II.B bblahova@zscernos.cz 251001796
Blaženínová Hana, Mgr. IV.A hblazeninova@zscernos.cz 251001790
Brožová Hana, Mgr. V.B hbrozova@zscernos.cz 251001452
Čapková Alena, Mgr. acapkova@zscernos.cz 251001606
Čejková Libuše, Ing. lcejkova@zscernos.cz 251001794
Čihák Josef, Mgr. jcihak@zscernos.cz 251001609
Drhová Markéta, Mgr. VI.C mdrhova@zscernos.cz 251001607
Dušková Zora, Ing. IV.D zduskova@zscernos.cz 251001452
Dvořáková Jarmila, Mgr. IX.A jdvorakova@zscernos.cz 251001607
Filípková Alena, Mgr. V.C afilipkova@zscernos.cz 251640367
Formanová Barbora, Mgr. bformanova@zscernos.cz 251001793
Havlíčková Lucie III.E lhavlickova@zscernos.cz 251001797
Jánoška Tomáš, Mgr. et Bc. VI.A tjanos@zscernos.cz 251001451
Jelínková Martina mjelinkova@zscernos.cz 251001451
Jeřichová Tereza, Mgr. IX.C tjerichova@zscernos.cz 251001606
Kaločová Taťána, Mgr. IV.E tkalocova@zscernos.cz 251001790
Knollová Martina I.C mknollova@zscernos.cz 251640367
Konrádová Lenka, Ing. et Mgr. VII.B lkonradova@zscernos.cz 251001794
Kopecká Hana, Mgr. III.C hkopecka@zscernos.cz 251640367
Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr. I.E vkutilkova@zscernos.cz 251001452
Kuželová Iva, Mgr. I.B ikuzelova@zscernos.cz 251001797
Liber Aleš aliber@zscernos.cz 251001609
Mlčochová Daniela, Mgr. II.C dmlcochova@zscernos.cz 251640367
Nacházelová Daniela, Mgr. et ThB. II.E dnachazelova@zscernos.cz 251001796
Nová Hana, Mgr. II.D hnova@zscernos.cz 251001796
Obeidová Alena, PhDr. aobeidova@zscernos.cz 602501138
Olšiaková Ilona, Ing. IV.B iolsiakova@zscernos.cz 251001606
Radová Iveta, Mgr. IV.C iradova@zscernos.cz 251640367
Roan Kathleen, Mgr. kroan@zscernos.cz 251640367
Rujbrová Eva, Mgr. I.A erujbrova@zscernos.cz 251001797
Rychlíková Jitka, Mgr. V.D jrychlikova@zscernos.cz 251001603
Řezníčková Lenka, Mgr. III.B lreznickova@zscernos.cz 251001603
Sacher Jan, MgA. VI.B jsacher@zscernos.cz 251001603
Sluková Jana, Mgr. jslukova@zscernos.cz 251001793
Smažíková Alena, Mgr. III.D asmazikova@zscernos.cz 251001790
Smítková Lucie, Mgr. lsmitkova@zscernos.cz 251001795
Steinocher Petr, Mgr. VIII.C psteinocher@zscernos.cz 251001794
Sticzayová Jana, Mgr. jsticzayova@zscernos.cz 251001608
Strnadová Lenka, Mgr. VIII.A lstrnadova@zscernos.cz 251001451
Srchová Michaela, Mgr. VI.D msrchova@zscernos.cz 251001795
Svoboda Luděk, Mgr. IX.D lsvoboda@zscernos.cz 251001793
Šafránková Marcela, Ing. VII.C msafrankova@zscernos.cz 251001795
Šlesingerová Michaela, Mgr. VII.A mslesingerova@zscernos.cz 251001607
Švabíková Marie, Mgr. msvabikova@zscernos.cz 251001609
Tafatová Jiřina, Mgr. VII.D jtafatova@zscernos.cz 251001794
Tlášková Jana, Mgr. jtlaskova@zscernos.cz 251001452
Tymlová Romana, Mgr. IX.B rtymlova@zscernos.cz 251001609
Václavková Martina, Mgr. V.E mavaclavkova@zscernos.cz 251001790
Venclíčková Jana, Mgr. jvenclickova@zscernos.cz 251001602
Vodička Martin, Mgr. mvodicka@zscernos.cz 251001602
Zálešáková Marie, Mgr. VIII.B mzalesakova@zscernos.cz 251001607
Zárubová Eva, Mgr. ezarubova@zscernos.cz 251001799
Zhoufová Ludmila, Mgr. lzhoufova@zscernos.cz 251001601
Zhouf Martin, Mgr. mzhouf@zscernos.cz 251001603

Kontakty na vychovatele ŠD jsou uvedeny na samostatné stránce ZDE

Asistenti pedagoga

Adamčíková Luisa, Mgr. ladamcikova@zscernos.cz
Bican Poláková Hana, Bc. hpolakova@zscernos.cz
Čížková Sofie scizkova@zscernos.cz
Kubátová Monika, Mgr. mkubatova@zscernos.cz
Pechová Marie mpechova@zscernos.cz
Karpíšková Štěpánka skarpiskova@zscernos.cz
Nováková Markéta mnovakova@zscernos.cz
Švajdová Tereza tsvajdova@zscernos.cz
Schröffelová Klára kschroffelova@zscernos.cz
Teke Taťána tteke@zscernos.cz
Tobková Eva, Bc. etobkova@zscernos.cz
Vernerová Anežka, Bc. avernerova@zscernos.cz
Zapalačová Klára, Mgr. kzapalacova@zscernos.cz
Zejdová Zuzana, Mgr. zzejdova@zscernos.cz
Zeman Anna, Mgr. azeman@zscernos.cz

Školní asistenti

Biegelová Martina, DiS. mlajnova@zscernos.cz

Mapy