Třída 3.E

Třídní učitel:

Mgr. Šímová Kateřina

 tel: 251001452
 ksimova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 10. – 6. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 10. – 6. 10. 2023 Třída:  3. E     Český jazyk Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov Psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách Slova se skupinkami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě   uč. str. 14, 16, 17/ výběr cvičení PS str. 10– 12   Pracovní listy, procvičování na interaktivní tabuli. Procvičování: doplňování, opis, přepis, diktát.   Čtení/ Sloh: Ohlédnutí za měsícem září. Povídání o uplynulém období, vytyčení hlavních bodů popisu – 1. Úvod 2. Co nás zaujalo, co jsme dělali, čím nás to obohatilo. Básně – učebnice str. 13…

Pěšky do školy

I naše třída se aktivně zapojila do projektu Pěšky do školy. K naší velké radosti se i děti, které běžně do školy jezdí autem, snažily alespoň kombinovaně dopravit do školy. Všem tímto gratuluji k překonání sama sebe.

Přednáška Městské policie Černošice

V rámci projektu Pěšky do školy, jsme využili možnosti poslechnout si s dětmi přednášku o pravidlech silničního provozu. Děti si ověřily a doplnily své znalosti o tom, jak bezpečně přecházet a jak bezpečně jezdit na kole či na koloběžce. Přednášku vedli dva zkušení policisté.

Přednáška o třídění odpadu

Na projekt Ukliďme Česko, navazovala praktická přednáška o třídění odpadu. Zde se děti mohly seznámit, kam se jaký odpad má vyhazovat a proč. Přednášku jsme prožívali mnoha vjemy – od zrakových až po čichové.

Ukliďme Česko

V rámci projektu ukliďme Česko, i naše třída vyrazila uklízet Černošice. Stihli jsme posbírat 6 pytlů nejrůznějšího odpadu, děti to bavilo a byly překvapené,  posbíraly na školním hřišti a v jeho okolí. Protože je akce bavila, pouklidili jsme i okolí školního pozemku, kde chováme zvířátka a v rámci návštěvy zvířátek jsme i zde neváhali posbírat případný odpad.

Flamenco

Do školy nás přišla navštívit lektorka Flamenca a v malé tělocvičně jsme měli možnost shlédnout ukázkovou půlhodinku.

První týden školy

Přivítání po prázdninách. Venku je stále krásně, upřednostňujeme pobyt a hry venku, než se nám ochladí. Jedno dopoledne jsme strávili u vody. Berounka a její krásy jsou k vycházce jako stvořené. Nezůstalo jen tak u procházky, ale jak u Berounky, tak i na školním hřišti jsme plnili vědomostní úkoly.