Třída 3.E

Třídní učitel:

Mgr. Šímová Kateřina

 tel: 251001452
 ksimova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 12. 2. – 16. 2. 2024

  Český jazyk PONDĚLÍ: zopakování VS po Z, HVS:str. 52, 53 ÚTERÝ: VS/ Z – HVS: str. 54, diktát slov VS/ Z a slova příbuzná STŘEDA: úvod do VS/ M – kapitola 8. Sportovní – str. 50- 52 ČTVRTEK: VS/ M- uč. str. 52 – 54, PS: str. 36, 37 PÁTEK: shrnutí učiva VS/ M – diktát procvičovaných slov                slovní druhy uč. str. 55, 56 Čtení: židovská pohádka O zlaté kapce, psaní písanky podle individuálního tempa Matematika   PONDĚLÍ: Sčítání a odčítání trojciferných čísel: str. 48, 49                    PS: str.35,  36, 37 ÚTERÝ: Počítáme se závorkou, uč: str. 50, 51,…

Plán učiva na týden 5. 2. – 9. 2. 2024

  Český jazyk PONDĚLÍ: zopakování VS po L. popisujeme oblíbenou hračku, kterou si děti měly donést z domova, úvod do VS po Z – kapitola hudební: str. 32, 33 PS: str. 28/ 8 ÚTERÝ: VS/ Z – uč. str. 34, 35, PS: str. 30 STŘEDA: antonyma, synonyma, sl. Citově zabarvená- opakování VHS: 52, 53 ČTVRTEK: bruslení, VHS: str. 54, písanka, dokončení popisu PÁTEK: shrnutí učiva VS/Z- diktát Čtení: židovská pohádka O zlaté kapce Písanka Matematika   PONDĚLÍ: slovní úloha, uč. str. 45/ 4, řešení sousedů, hra s tvary – uč. str 45  PS: str. 33 ÚTERÝ: zaokrouhlování – str. 46, 47, PS:…

Plán učiva pro týden 29.1. – 31. 1. 2024

  Důležité termíny: 1. 2. 2024 ředitelské volno, 2. 2. 2024 pololetní prázdniny                               31. 1. 2024 – 4. hodina třídnický režim                                                     VYSVĚDČENÍ Český jazyk PONDĚLÍ: VS L – HVS str. 17, 18 – dokončení VS po L a zopakování VS/ B,L PS: str. 28: třídění VS podle slovních druhů – Podst.jm., Slovesa, Přídavná jména Čtení: pohádka, čítanka str. 43…

Plán učiva na týden 22.1. – 26. 1. 2024

  Český jazyk VS L – HVS str. 14, 15 PS str. 28 Popis (PS: str. 30, cv. 12 ) Čtení: pohádka, čítanka str. 42, 43 Písanka Matematika Násobení a dělení v oboru malé násobilky Zaokrouhlování na desítky: pracovní listy, uč. str. 46, PS: str. 34, 35 Početník str. 18 GEO:  měření úseček  a stran v mm a cm,  řešíme obsahy útvarů ve čtvercové mříži, uč. str. 44, PS: str. 32, 33 Pololetní test 22. 1. Prvouka Pololetní test 23. 1. Jak žili lidé dříve, lidská činnost a tvořivost- uč. str. 23 – 26, PS: 27 – 29

Plán učiva na týden od 15. – 19. 1. 2024

  Český jazyk Opakování na pololetní test VS L – uč. Str. 39 – 42 HVS str. 12/ 2, 3 a PS: str. 27/ 5, str. 28/ cv. 7, 8, 9 Čtení: pohádky z různých zemí Sloh: Popis a zápis osnovy (úvod, stať, závěr) –nácvik popisu věcí (učebnice str. 41 – Zubní kartáček Žirafa, cvičení na straně 42 – učebnice Matematika Opakování na pololetní test Pracujeme s geodeskou – modelování  a rýsování trojúhelníků s oporou o geodesku a čtvercovou mříž, pojmenování vlastností trojúhelníků, příprava na zaokrouhlování Učebnice str. 40, 41, PS: str.30, 31  Geometrie: : bod, přímka, úsečka, zápis jmen úseček a přímek, měření…

Plán učiva na týden 8. – 12. 1. 2024

  Plán učiva na týden 8. – 12. 1. 2024   Český jazyk Diktát na vyjmenovaná slova po B, umět vyjmenovat VS po B VS po L a slova příbuzná učebnice (str. 38 – 41), HVS (str. 11 – 12) a PS I. (str. 27, 28, 35 ) Písanka Čtení s porozuměním, čtenářská dílna: Bajka (návštěva školní knihovny) Matematika Pětiminutovky – násobení/dělení, písemné sčítání/ odčítání Zkoumání tvarů v mříži, měření a rýsování úseček, řada čísel, násobky Učebnice str.: 36 -39, PS: 28 – 31 Početník GEOMETRIE Rýsovací pomůcky – pravítko 20 cm, trojúhelník, rýsovací tužka Rýsování a měření úseček, převody cm/ mm Prvouka…

Ohlédnutí za prosincem – dobou adventní

Školní knihovna – 1. 12. 2023 Dnešní čtenářskou dílnu jsme věnovali vyprávění o vánočních zvycích. Paní knihovnice nás postupně seznámila se všemi vánočními zvyky a tradicemi a na závěr si každý vymaloval svoji papírovou ozdobu. Ozdoby jsou přilepené na papírovém vánočním stromku, který nám zdobí naší třídu.   Vánoční koncert souboru Cenerentola – 5. 12. 2023 Děti si vyslechly poetickou pohádku o jedličce. Příběh doprovázely pěkné obrázky a příjemná, vánočně laděná hudba fléten, jejímiž interprety byli členové  hudebního doprovodu souboru Cenerentola. Moc děkujeme za tento krásný zážitek, který jsme sdíleli společně se třídou 4. E.   Mikulášský den – 5….