Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace

na období 2023 – 2026

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace

na období 2020 – 2024

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace

na období 2018 – 2020

 

Popis Účet 2018 2019 2020
mzdové a sociální náklady 52x 32 471,00 32 796,30 33 124,26
odpisy 551 2 685,20 2 685,20 2 642,30
ostatní 5XX 7 051,33 7 121,80 7 193,02
Náklady celkem   42 208,13 42 603,30 42 959,58
provozní dotace – automatický součet 67x 40 426,90 40 804,26 41 142,55
od zřizovatele 5 270,10 5 322,76 5 375,99
příspěvek na odpisy   2 685,20 2 685,20 2 642,30
ostatní účel. dotace (SR)   32 471,60 32 796,30 33 124,26
jiné        
tržby, ostatní výnosy a čerpání fondů 6XX 1 781,23 1 799,04 1 817,03
Výnosy celkem   42 208,13 42 603,30 42 959,58
         
zisk (+), ztráta (-)   0,00 0,00 0,00

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace

na období 2019 – 2021

 

Popis Účet 2019 2020 2021
mzdové a sociální náklady 52x 37 746,00 38 124,00 38 505,00
odpisy 551 3 578,00 3 578,00 3 578,00
ostatní 5XX 8 013,00 8 053,00 8 093,00
Náklady celkem   49 337,00 49 755,00 50 176,00
provozní dotace – automatický součet 67x 46 703,00 47 108,00 47 516,00
od zřizovatele 5 379,00 5 406,00 5 433,00
příspěvek na odpisy   3 578,00 3 578,00 3 578,00
ostatní účel. dotace (SR)   37 746,00 38 124,00 38 505,00
jiné        
tržby, ostatní výnosy a čerpání fondů 6XX 2 634,00 2 647,00 2 660,00
Výnosy celkem   49 337,00 49 755,00 50 176,00
         
zisk (+), ztráta (-)   0,00 0,00 0,00

 

Dle zákona č. 250/2000 Sb. je tento schválený výhled rozpočtu uveřejněn na internetových stránkách zřizovatele školy – města Černošice (zde: https://www.mestocernosice.cz/samosprava/rozpocet/prispevkove-organizace/)