Třída 3.C

Třídní učitel:

Knollová Martina

 tel: 251640367
 mknollova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Učivo od 15. – 19. dubna

„Opakování matka moudrosti“ nebo spíše „Komu se nelení, tomu se zelení“? Vyberte si, které přísloví se více hodí pro moji týdenní dávku učiva 🙂 .

ZIMNÍ OPYMPIÁDA

V úterý jsme šli povzbudit Maxe, Filipa Kř., Klárku, Apolenku a Agátu na zimní stadion, kde probíhala olympiáda. Náš tým si poradil se střelbou na bránu, se slalomem, nezalekl se ani jízdy na rychlost… na medaili to však nestačilo. Nevadí, moc děkujeme za skvělou reprezentaci 🙂 .  

Dopoledne s Andersenem

Dopoledne s Andersenem je u nás v Komendě již tradicí. Letos jsme ho věnovali pohádce Sněhová královna. Cílem bylo rozvíjet čtenářskou gramotnost, podpořit kamarádství, spolupráci a ohleduplnost mezi dětmi. Veliteli věkově smíšených týmů (od 6 do 11 let) byli páťáci. Podle rozvrhu, který byl vyvěšen na chodbě přecházely týmy na různé aktivity. Děti vyráběly královskou korunu, dělaly pokusy, hrály divadlo, zhlédly animovanou pohádku H. Ch. Andersena, úspěšně zvládly kvízové otázky, četly vlastní knihu a pracovaly s textem. Všichni se vzájemně více seznámili a poznali na vlastní kůži, co to znamená být zodpovědný i za někoho jiného a spoléhat se na druhé.