Informace k zápisu do školní družiny

Informace k zápisu do školní družiny – pro žáky 2. a 3. tříd na školní rok 2024/2025

  • zákonní zástupci přihlašují svoje děti do školní družiny na každý školní rok znovu prostřednictvím zápisního lístku
  • zápis proběhne během dubna, bližší informace a ZL obdržíte od třídních učitelů 
  • termín uzavření přihlášek bude 19. 4. 2024
  • na zápisním lístku stvrzujete svým podpisem, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny, který najdete na stránkách školy (DRUŽINA– provoz školní družiny)

 

Další informace týkající se provozu školní družiny naleznete ZDE

 

 

 

Informace k zápisu do školní družiny – pro žáky budoucích 1.tříd na školní rok 2024/2025

 

Termín: 2. 4. 2024, 9:00 – 17:00 hod.

Místo: ZŠ Černošice, Pod Školou 447 (Mokropsy)

K zápisu je třeba přinést:

  • Vyplněný zápisní lístek do školní družiny, na zápisním lístku stvrzujete svým podpisem, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny, který najdete na stránkách školy (DRUŽINA – provoz školní družiny)

 

ŠD je určena pro žáky 1. – 3. tříd

Provozní doba ŠD je pondělí až pátek:

  • ranní provoz od 7:00 do 7:45 hodin (pouze v budově Pod Školou)
  • odpolední provoz od 11:40 do 17:15 hodin

Platba za ŠD je 450,- Kč za jednoho žáka na měsíc. Platí se na účet školy, úhradu za ŠD lze uskutečnit bezhotovostně ve dvou pololetních platbách.

 

Další informace týkající se provozu školní družiny naleznete ZDE

 

Podrobné informace k zápisu do prvních tříd naleznete ZDE