Informace k zápisu do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

 • elektronicky – spolu se zápisem do prvních tříd
 • odevzdejte zápisní lístek s vyplněnou hlavičkou, 2. část lístku vyplníte v září
 • zápisní lístek ke stažení ZDE
 • veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy

 

Zápis do školní družiny pro žáky budoucích 2. a 3. tříd

  • zákonní zástupci přihlašují svoje děti do školní družiny na každý školní rok znovu prostřednictvím zápisního lístku
  • zákonní zástupci vyplní zápisní lístek, který je přiložen v příloze mailu nebo je k vytištění na stránkách školy (DRUŽINA – informace k zápisu do školní družiny)
  • zápisní lístek je třeba vyplnit, podepsat a zaslat mailem třídní učitelce nebo ho odevzdat na vrátnici školy nejpozději do pátku 12. 6. 2020
  • stačí vyplnit pouze 1. část, odchody se vyplňují až v září
  • zápis je určen zájemcům budoucích 2. – 3. tříd.
  • z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
  • veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy (DRUŽINA – provoz školní družiny)
  • žákům, kteří chodili do školní družiny v letošním školním roce a měli zaplacené 2. pololetí, se bude platba převádět na příští školní rok (platba od března do června 2020 bude převedena do 1. pololetí nového školního roku tj. od září do prosince 2020)
  • na zápisním lístku stvrzujete svým podpisem, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny, který najdete na stránkách školy (DRUŽINA– provoz školní družiny)