Informace k zápisu do školní družiny

Informace k zápisu do školní družiny na školní rok 2023/2024

Zápis do školní družiny pro žáky budoucích 2. a 3. tříd

  • zákonní zástupci přihlašují svoje děti do školní družiny na každý školní rok znovu prostřednictvím zápisního lístku  (ke stažení ZDE)
  • zákonní zástupci vyplní zápisní lístek, který přinese dítě ze školy (pokud nepřinese, obraťte se na třídního učitele)
  • zápisní lístek je třeba vyplnit, podepsat a odevzdat třídní učitelce nejpozději do pátku 19. 5. 2023
  • stačí vyplnit pouze 1. část, odchody se vyplňují až v září
  • zápis je určen převážně zájemcům budoucích 2. – 3. tříd.
  • veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy (ZDE)
  • na zápisním lístku stvrzujete svým podpisem, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny, který najdete na stránkách školy( ZDE)
  • pokud o školní družinu nemáte zájem, sdělte i tuto informaci třídní učitelce