Informace k zápisu do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 • proběhne spolu se zápisem do prvních tříd
 • při zápisu odevzdejte zápisní lístek s vyplněnou hlavičkou, 2. část lístku vyplníte v září
 • zápisní lístek je ke stažení ZDE (vzor vyplnění lístku ZDE)
 • veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy

 

Zápis do školní družiny pro žáky budoucích 2. a 3. tříd proběhne koncem května 2021 

  • zákonní zástupci obdrží podrobné informace týkající termínu zápisu do ŠD mailem
  • zákonní zástupci přihlašují svoje děti do školní družiny na každý školní rok znovu prostřednictvím zápisního lístku (ke stažení ZDE)
  • vyplněný zápisní lístek pošlou zákonní zástupci mailem nebo předají osobně třídní učitelce dítěte
  • stačí vyplnit pouze 1. část, odchody se vyplňují až v září
  • zápis je určen zájemcům budoucích 2. – 3. tříd.
  • z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
  • veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy (DRUŽINA – provoz školní družiny)
  • na zápisním lístku stvrzujete svým podpisem, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny, který najdete na stránkách školy (DRUŽINA– provoz školní družiny)