Třída 6.D

Třídní učitel:

Mgr. Šťastná Tereza

 tel: 251001606
 tstastna@zscernos.cz

učitel