Třída 3.D

Třídní učitel:

Mgr. Řezníčková Lenka

 tel: 251001603
 lreznickova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Škola v přírodě

Naše škola v přírodě byla letos opravdu kouzelná! Cesta rychle utekla a po hodině jízdy jsme dorazili do krásného sportovního areálu na břehu řeky Sázavy v Choceradech. Hned odpoledne začal program plný kouzel, děti se rozřazovaly do kouzelnických družstev pod jmény: Orlozub, Bystrovíz, Hrabotlap a Lunovýr. Další den jsme se vypravili do keřového bludiště, kde se děti učily orientaci v prostoru. Bludiště bylo plné zábavy a výzev, které děti s nadšením zdolávaly. Středa patřila celodennímu výletu  na hvězdárnu v Ondřejově. Tam jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o jejím založení a o hvězdách. Výklad našeho instruktora byl velmi poutavý a děti…

Návštěva z anglické školky Spectrum Care na školní farmě

Naše třída měla možnost provést děti z anglické školky Spectrum Care po naší školní farmě. Bylo to nezapomenutelné dopoledne plné učení, zábavy a nových zážitků. Naši žáci ukazovali malým návštěvníkům zvířátka a rostliny, které na farmě pěstujeme. S nadšením představovali jednotlivé druhy, vysvětlovali jejich péči a sdíleli zajímavosti o jejich životě. Celá akce probíhala v angličtině, což poskytlo našim dětem skvělou příležitost potrénovat své jazykové dovednosti v reálné situaci. Naši žáci se ujali role průvodců s velkým nasazením a ukázali, jak dobře umí komunikovat v anglickém jazyce. Společné dopoledne jsme si všichni moc užili. Bylo to nejen vzdělávací, ale i…

Plavecký kurz: Zábavné zakončení pro všechny děti

Naše třída úspěšně zakončila plavecký kurz, který si všechny děti náramně užily. Kurz byl navržen tak, aby dětem poskytl základní dovednosti v plavání a zároveň je motivoval k aktivnímu pohybu a zábavě ve vodě. Po několik týdnů děti pilně trénovaly různé plavecké styly, zlepšovaly svou techniku a učily se základům bezpečnosti ve vodě. Každá lekce byla pečlivě naplánována tak, aby děti nejen získaly nové dovednosti, ale také si užily čas strávený v bazénu. Poslední hodina kurzu byla věnována hlavně zábavě. Děti si užily různé vodní hry, soutěže a volné plavání. Byla to skvělá příležitost, aby si mohly odpočinout a naplno…

Cestujeme kolem světa – centra aktivit

Centra aktivit: Cesta kolem světa V naší  třídě proběhly další centra aktivit na téma „Cesta kolem světa“, které dětem poskytly další příležitost prozkoumat různé kouty naší planety prostřednictvím různých zajímavých  úkolů. Centrum čtení a psaní: V centru čtení a psaní se děti setkaly se zajímavými texty z různých částí světa. Každý text přinesl nové informace a zajímavosti, které děti zpracovávaly prostřednictvím porozumění textu a odpovídáním  na otázky. Tímto způsobem si nejen rozšířily své znalosti, ale také procvičily probrané gramatické učivo. Na závěr děti vytvořily myšlenkovou mapu, která jim pomohla vizualizovat a uspořádat nové poznatky a informace z celého světa. Centrum…