Kritéria účasti žáků na akcích pořádaných školou

1. GDPR žáka obsahuje potřebný souhlas zákonného zástupce pro zajišťování externích akcí školy.

2. Žák nemá v daném školním roce kázeňská opatření.

3. Vysoká absence žáka ve vyučování může být důvodem k nezařazení žáka na akci.