Projekty OP VVV

Šablony II

V rámci projektu Šablony II získala naše škola dotaci 2 977 575 Kč.

Tato finanční podpora bude využita převážně v personální oblasti. Z projektu bude financován školní psycholog, speciální pedagog a školní asistent.

Dále bude využita v oblasti osobnostně profesního rozvoje vychovatelů ŠD prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Část financí bude využita na zapojení odborníků z praxe do výuky ve škole.

Dětem budou v rámci projektu nabídnuty tyto aktivity:

  • čtenářský klub – podporující čtenářskou gramotnost
  • klub zábavné logiky a deskových her – podporující matematickou gramotnost
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny ve školní družině

Všechny naplánované aktivity budou realizovány v období 1. září 2019 – 31. srpna 2021.

 

Šablony I

Naše škola získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci ve výši 1 935 800 Kč.

Podpora bude využita v oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a dále personálním posílením o dalšího speciálního pedagoga a školního asistenta.

Dětem budou v rámci projektu nabídnuty tyto aktivity:

  1. Čtenářský klub – podporující čtenářskou gramotnost
  2. Klub zábavné logiky a deskových her – podporující matematickou gramotnost
  3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Všechny naplánované aktivity budou realizovány v období 1. září 2017 – 31. srpna 2019.