Historie

Obec Černošice vznikla až v roce 1950 sloučením obcí Dolní Mokropsy a Horní Černošice a osady Vráž. Školství bylo velmi rozmanité, protože děti patřily obvodem do několika škol. Navštěvovaly školu v Lipanech (zřízena v r. 1868), v Radotíně (r. 1715) a v Horních Mokropsech (nyní Všenory, zřízena v roce 1697). Děti musely chodit do školy do Horních Mokropes přes řeku Berounku. Pro časté rozvodnění řeky – plující ledy nebo silné větry – nemohly být vždy převezeny, do školy proto chodily jen velmi nepravidelně. Nová škola v Dolních Mokropsech byla zkolaudována 23. října 1930, v budově byla umístěna obecná škola a obecní úřad.

Prvním ředitelem se stal J. Kratochvíl. 1. září 1936 byly otevřeny 2 třídy měšťanské školy jako pobočka školy v Radotíně. Další 2 třídy přibyly začátkem školního roku 1939/40 a byla založena Újezdní měšťanská škola v Dolních Mokropsech. Obvodem sem patřily Dolní Mokropsy, Horní Černošice, Dolní Černošice, Roblín a Vonoklasy, později ještě Solopysky. Prvním ředitelem této školy byl F. Tajbner. V roce 1941 byly přistavěny ještě 4 třídy, tělocvična a kabinety pro měšťanskou školu. V té době měla měšťanská škola 6 tříd se 162 žáky a obecná škola 5 tříd se 184 žáky. Během válečných let bylo vyučování několikrát přerušeno a improvizovaně se učilo v různých hostincích a v obecné škole v Horních Černošcích.
V září 1945 bylo obnoveno vyučování ve škole v Dolních Mokropsech, do hlavní školy chodilo 169 žáků a do obecné 178 žáků. Obecná škola měla ve školním roce 1949/50 5 tříd se 172 žáky a střední (měšťanská) 4 třídy se 167 žáky.

Na podzim roku 1988 byly zahájeny zemní práce na přístavbě školy, pro velkou naplněnost tříd musely být některé děti přeřazeny do národní školy v Horních Černošicích. V roce 1995 došlo ke sloučení obou škol pod společnou správu.