Trenéři do škol 2021

Na podzim 2021 se uskutečnil projekt Trenéři do škol, který finančně kryla Národní sportovní agentura. Zapojených organizací do projektu bylo více: Národní sportovní agentura (poskytovatel financí), Český atletický svaz (Příjemce financí od agentury), ZŠ Černošice (škola, kde trenéři působili) a ASK Dipoli (poskytovatel trenérů v dané lokalitě).

Projektu se zúčastnilo celkem 7 trenérů z ASK Dipoli z.s.

Odučili jsme 120 hodin TV během listopadu až prosince 2021 na prvním stupni.
Trenér společně s učitelem/ učitelkou vedl jednu hodinu TV pro třídu týdně.

Druhou hodinu vedl sám učitel/ učitelka.

Přínosem projektu bylo především posílení emoční vazby dětí ke sportu, zlepšení jejich pohybové gramotnosti a také pomoc paním učitelkám s organizací hodin TV. Zároveň také edukace učitelů na prvním stupni, protože učitelé byli 1x týdně v přímé interakci s trenérem. Po měsíci jsme pozorovali výrazné zlepšení děti ve všech schopnostech – koordinace, síla, rychlost a vytrvalost. Mimo to se zvedla kvalita i druhé hodiny TV, kterou vedl sám učitel/ učitelka a došlo ke zvýšení počtu minut samotného pohybu na TV.