Třída 6.B

Třídní učitel:

Ing. Šafránková Marcela

 tel: 251001795
 msafrankova@zscernos.cz