Třída 6.B

Třídní učitel:

Ing. Šafránková Marcela

 tel: 251001795
 msafrankova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Masopustní masky

Úkolem žáků bylo nakreslit spíše tradiční masku na Masopust a tento návrh zrealizovat na univerzální korpus masky. Můžete se potěšit pohledem na moc pěkné realizace žáků 6.B. V.Kurelová, učitelka VV a PČ

Vánoční pečení

V pondělí jsme přesunuli naše výtvarné tvoření do školní kuchyňky. Žáci si vytvořili skupinky, sami vybrali, co budou dobrého péct a přinesli si veškeré suroviny. Každá skupinka tvořila jinou dobrotu, přesto se vše zdárně vydařilo a v menší školní kuchyňce se všichni vystřídali. Vůně přilákala i další ochutnávače – těšíme se na další příležitost! V. Kurelová  

Pracujeme v dílnách

Již nějakou dobu chodíme během pracovních činností do školních dílen a sbíráme zkušenosti s opracováním dřeva. Naším cílem je vytvořit dřevěný výrobek, který bude nejen použitelný, ale i krásný. K tomu využíváme různé nástroje, vzájemně se učíme, pomáháme si a někdy i zapomeneme na to, že při práci celé třídy vytváříme velký hluk. Dokonce zvládáme vše v průběhu jedné vyučovací hodiny, kdy je třeba dílnu opět uklidit a uvést do původního stavu. Můžete se těšit na naše výrobky! Veronika Kurelová

Škola plná strašidel

Ve středu 25. 10. bylo ve škole mnoho strašidýlek. I my jsme troškou přispěli 🙂 Rovněž jsme si strašidelně vyzdobili třídu a tímto velice děkuji všem, kteří se na výzdobě podíleli.

Procházka přírodou

Podzim je velmi krásné a barevné roční období, tak jsme si naplánovali procházku lesem. Ráno bylo trošku chladno, vlak přijel asi o 20 minut později, ale nic z toho nás neodradilo. Po jedné stanici vlakem jsme statečně vyrazili na rozhlednu Korunka v nedalekých Černolicích. A nešli jsme sami, společnost nám dělala třída 6. C. Po celou dobu žáci ve skupinkách zaznamenávali průběh cesty do slepých map a tím se učili orientaci v terénu. Šlo jim to skutečně skvěle 🙂 Po výšlapu jsme si zaslouženě u rozhledny odpočinuli, posilnili se domácími svačinkami a mnozí stateční ještě vyšlapali schody na vrchol rozhledny, ze které…

Výrobek z příze

V hodinách pracovních činností jsme nejprve potřebovali procvičit jemnou motoriku a vytvořili jsme tzv. God´s eye v pestrých barvách. Někteří žáci se při tvorbě trochu potrápili, jiní pak zkoušeli sami složitější varianty. Nakonec byli všichni potěšení svým výrobkem. V. Kurelová