Knihovna

 

Školní knihovna, to nemusí být jen několik polic plných knih v kabinetě učitelky českého jazyka, které jsou žákům k dispozici 1 týdně v době velké přestávky. Moderní školní knihovna toho může nabídnout mnohem více. Může být místem, kde se nejen půjčují knihy, ale kde žáci rádi tráví přestávky a časná odpoledne či kam učitelé přivádějí třídy na vzdělávací programy. Zázemím s prostorem a vybavením pro tvorbu referátů nebo také galerií, kde lze obdivovat práce dětí. A samozřejmě – místem poslední záchrany pro ty, kdo si zapomenou přinést knihu na dílnu čtení.

Základní škola Černošice má štěstí, že v roce 2015, kdy byly půdní prostory školní budovy přestavěny na nové učebny, bylo pamatováno také na školní knihovnu. Do té doby naše knihovna fungovala podobně, jako na mnohých základních školách dodnes. Knihy byly umístěny v jednom kabinetu či roztroušeny ve třídách. Půjčování měla na starost vybraná paní učitelka a otevřeno bylo jen v omezeném čase. A to bylo vlastně vše.

Díky stavebním úpravám získala školní knihovna vlastní prostory a možnost rozvinout svůj potenciál. Při projektování bylo pamatováno na to, aby svým uživatelům – tedy našim žákům a pedagogům, poskytla co nejvíce příjemných a praktických prvků. Výsledkem je vizuálně zajímavý prostor rozčleněný na několik zón. Kromě nezbytných polic s knihami zde nalezneme také malou počítačovou učebnu, odpočinkový prostor se sedacími vaky a studovnu.

Praxe sice ukázala, že chybí prostor, kde by se celá třída mohla pohodlně usadit a pracovat při literárních dílnách, ale umíme si poradit. Před čtenářskou dílnou mě tak vždy čeká menší stěhovací akce, odsouvání stolů, přenášení židlí, sedacích vaků a koberečků.

Knihovna umístěná přímo v prostorách školy, která je otevřená po většinu vyučovací doby a v časných odpoledních hodinách, přináší knihy nejen nadšeným čtenářům, kteří se naštěstí mezi dětmi nacházejí, ale také čtenářům váhavým a začínajícím, kteří cestu ke knihám teprve hledají. Není výjimkou, že děti, které do knihovny zavítají při čekání na výuku nebo odpolední kroužky, zaujme některá z knih a odnesou si ji domů. Svou knihu si tak najdou i děti, které by se do městské knihovny samy nevypravily, ať z důvodu vzdálenosti, nebo neochoty obětovat svůj volný čas.

Další výhodou školní knihovny je její snadná dostupnost pro potřeby výuky. Zvláště třídy prvního stupně si oblíbily, a často využívají širokou nabídku čtenářských dílen a literárních besídek. V posledních letech se těchto setkání odehrává přibližně 80 ročně, a to i přesto, že situaci komplikovalo uzavírání školy z důvodu coronaviru a nově odchody tříd do karantény. Základem je samozřejmě spolupráce s pedagogy. V tomto směru máme štěstí. Naše paní učitelky jsou úžasné a akce pořádané knihovnou podporují.

Své přirozené místo v knihovně našly také sady knih pro hromadné společné čtení, které jsou k dispozici třídám mladších žáků pro zpestření výuky čtení.

V časných odpoledních hodinách představuje knihovna “bezpečný prostor”, kde mohou žáci, kteří již nenavštěvují školní družinu, trávit čas čekání na odpolední výuku nebo kroužky. Tato možnost je samozřejmě tím oblíbenější, čím horší je počasí.

Pravidelně do knihovny dochází také školní družina. Na děti čeká krátká ukázka vybrané knihy, a hlavně dostatek času k volnému prohlížení a listování. Že si mohou vybrané knihy rovnou půjčit, je samozřejmostí.

Dalším z lákadel, které žáky přitáhne, do knihovny jsou nástěnky. Ty poskytují prostor pro práce žáků z hodin výtvarné výchovy. Malí umělci rádi vidí svá podařená díla vystavená, nebo naopak obdivují práce svých kamarádů.

V poslední době měla úspěch akce Miss knižní hrdina. Vybrané třídy vytvořily ilustrace svých oblíbených knižních hrdinů. Nejlepší práce byly vystaveny v knihovně a žáci a učitelé celé školy mohli hlasovat a vybrat nejpovedenější obrázek. Jeho autor získal drobnou výhru. Zájem mladých umělců o kreslení i porotců o hlasování byl až překvapivý.

Asi nejdůležitější věcí, na které závisí, jestli bude knihovna žáky využívána a navštěvována, je knihovní fond. Nikoho nepřekvapí, že děti lákají především novinky, které znají z reklam a plakátů, hity, o kterých si všichni povídají. Získat takové knihy však představuje značnou finanční zátěž. Všichni víme, že knihy nejsou nejlevnější a rozpočet na nové knihy s cenami jen stěží drží krok.

Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, byla akce Vánoce pro školní knihovnu. Nejprve mohli žáci v anketě napsat, která kniha jim v knihovně chybí nebo naopak, kterou knihu četli a chtějí ji doporučit ostatním. Z navržených titulů vznikl seznam, přístupný na stránkách školy. Kdo chtěl, mohl si vybrat knihu, kterou knihovně daruje. A nemuselo nutně jít o knihy nové. Lidé mohli darovat i knihy, které už mají jejich děti přečtené a poslat je takto dalším čtenářům.

Velkou tradicí v naší školní knihovně, kterou dokázal přerušit až coronavirus, je Noc s Andersenem. Každý rok, kdy to šlo, jsme tuto akci uspořádali. Děti se těšily na bohatý program, ve kterém nechyběla návštěva některého z českých autorů knih pro děti, čtení či knižně laděná stezka odvahy po ztemnělých školních budovách. Snad nám situace brzy umožní se k této tradici vrátit.

Cestu do knihovny dětem pomáhají nalézt také další akce. Několikrát jsme se zapojili do projektu Záložka do knihy spojuje školy, ve které si žáci zúčastněných českých a slovenských škol vyměňují osobně vytvořené knižní záložky.

Ačkoli je školní knihovna určená jen žákům a pedagogům naší školy, najdou si do ní čas od času cestu i jiní návštěvníci. Na konci školního roku pravidelně uvítáme výpravy dětí z místních mateřských škol. Malí předškoláci si nejen prohlédnou knihovnu a poslechnou pohádku, ale mohou se trochu seznámit s tou “velkou školou”, do které se od záři chystají nastoupit.

Jak je vidět, možností, jak využít školní knihovnu a zapojit ji do chodu školy je velké množství. Na spoustu z nich se u nás ještě nedostalo. Žáci se tak mohou těšit na další akce a soutěže. Snažíme se vytvořit moderní knihovnu, která není jen místem, kde se dají půjčit a vrátit knihy, ale kam stojí za to se stavit a příjemně strávit chvíli času v klidném prostředí (které je na základní škole tak vzácné 😊).

Pokud má škola alespoň trochu vhodné prostory, které je ochotná věnovat na vybudování školní knihovny, určitě tím získá mnoho výborných možností pro rozvoj svých žáků.

 

Článek sepsala 6.12.2021 Mgr. Petra Mierzwová-knihovnice pro časopis ČTENÁŘ (1.číslo/2022)

 

foto: Petr Kubín