Program ZAČÍT SPOLU

Program Začít spolu je alternativní pedagogický přístup, ve kterém se děti učí ve větší míře samostatně myslet, pracovat s chybou, která je přirozená součást učení a života. Důležité je pro děti bezpečné prostředí, ve kterém mohou svobodně vyjádřit své úspěchy nebo starosti, myšlenky, nápady, zkušenosti a zážitky z cesty za poznáním. Obsah probraného učiva odpovídá běžným třídám. Jiná je pouze cesta, jak k daným cílům dojdeme. Je kladen důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, prosazovat své myšlenky, ale také umět naslouchat druhému a přijmout jeho názor.

Co program Začít spolu nabízí a podporuje?

  • Centra aktivit

Každé centrum je určeno jinému předmětu (např. Matematika, Objevy, Ateliéry, Český jazyk psaní, Český jazyk čtení atd.). Ve stejný čas skupinky pracují v jiném centru, tudíž na jiném zadání. V zadání jsou připraveny činnosti, které rozvíjejí dovednosti, kompetence a podporují mezi žáky komunikaci a vzájemné učení.

  • Podpora jedinečnosti
  • Sebehodnocení

Žáci se učí hodnotit svou práci, říct si ocenění za svou práci, ale i doporučení pro příště.

  • Chyba je součástí učení

Chybu využíváme jako nástroj k dalšímu rozvoji.

  • Zapojení rodiny

Spolupráce s rodinou je velmi důležitá. Rodiče se mohou zapojit do center aktivit jako asistenti. Podle možností rodičů se mohou zapojit i do výuky vymyšlením projektu, který zpestří výuku dětem.

  • Radost z učení

Základem radosti z učení je pozitivní atmosféra, ve které se děti cítí v bezpečí. Mohou vyjádřit své obavy nebo úspěchy. Ostatní je vyslechnou bez posměchu.

  • Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

  • Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Odkaz na stránky:

https://www.zacitspolu.eu/

Odkazy na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=hpFoNhNbb9M

https://www.youtube.com/watch?v=J4hTWYLaOR8