Program KiVa

Představujeme Vám program KiVa (z finského spojení Kiusaamisen Vastainen což znamená „proti šikaně“) snadno použitelný program proti šikaně založený na vědeckém výzkumu, který se rozšířil do celého světa. Program KiVa šikanu chápe jako skupinové chování, při němž různí žáci zastávají různé role, a šikaně se snaží předejít vyvoláním změny v chování žáků, kteří jí přihlíží. Široká nabídka cvičení a metodik učitelům umožňuje zaměřit se právě na ty faktory, na než se v konkrétní třídě vážou normy chování, které se šikanou souvisí.

Program KiVa se zaměřuje na celou školu a zahrnuje jak univerzální opatření (část zaměřená na prevenci), tak cílené kroky pro potlačení již probíhající šikany (část zaměřená na intervenci). Obsahuje videa, podklady pro hodiny s žáky, instrukce k řešení jednotlivých případů šikany, online hry a další elektronické materiály. Školy zapojené do programu mohou navíc díky každoročnímu online dotazníku pro žáky i učitele sledovat pokrok v prevenci a míru výskytu šikany.

Zavedení programu proti šikaně KiVa se neobejde bez úsilí ze strany školy, zároveň je potřeba počítat s tím, že změny se neprojeví přes noc. K tomu, aby děti a dospívající mohli plně uplatňovat své právo na bezpečné školní prostředí, je však nutná snaha všech. Prevence a redukce šikany jsou důležitými cíli samy o sobě, navíc ale přispívají k tomu, aby se ve škole všichni žáci i pedagogové cítili dobře, měli ji rádi a ke studiu přistupovali s motivací. KiVa zároveň poskytuje zákonným zástupcům materiály a nástroje, které podporují spolupráci školy a rodiny.

Program KiVa se intenzivně zaměřuje především na chování a význam těch, kdo šikaně přihlíží. Málokteří z žáků, v jejichž přítomnosti se šikana odehrává, mají odvahu zakročit nebo se za šikanovaného postavit. I ta část dětí, které šikanu vnitřně neschvalují, se tak může podílet na bezcitném jednání celé skupiny nebo šikaně vyjadřovat podporu smíchem. KiVa všem žákům vysílá jasnou zprávu: zodpovědnost za to, že se všichni spolu cítíme dobře, má každý jeden z nás, a každý z nás to může ovlivnit. Kdyby všichni žáci místo účasti na šikaně přemýšleli, jak mohou svým spolužákům a kamarádům pomoci, podstatná část šikany by zmizela. K tomuto přístupu bychom rádi našim žákům skrze KiVu poskytli nástroje a dovednosti.