Třída 9.B

Třídní učitel:

Ing. Mgr. Konrádová Lenka

 tel: 251001794
 lkonradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Zájezd do Francie

Ve dnech 7. – 13. června 2024 se vydali žáci naší školy, převážně z 9. tříd, do Francie, Lucemburska a Německa. Technické provedení měla CK.cool-trips Michala Chalupy, cestovali jsme autobusem SETRA. Program zahrnoval návštěvu míst spojenou se světovými dějinami, byli jsme na 5 památkách UNESCO. První den jsme si prohlédli katedrálu Notre Dam, bohužel ještě v rekonstrukci, proto pouze zvenku, dále Saint Chapelle, bývalou královskou kapli ukrývají trnovou korunu Krista, skvost gotické architektury. Odpoledne jsme byli v Louvre, prohlédli si známé obrazy, bohužel u Mony Lisy byl neskutečný nával, tak jsme raději vyrazili na památky perské a egyptské říše. Poslední…

Fejetony

V hodinách jsme se seznámili se slohovým útvarem fejeton, přečetli jsme si oblíbený Nerudův – Kam s ním, pak jeden od pana Svěráka o vynálezu století – hmoždince. Následovalo ještě několik ukázek od mistra fejetonů Rudolfa Křesťana. Poté dostaly děti nelehký úkol – vytvořit fejeton vlastní. Jde o vtipné, osobité zamyšlení, zpracovává běžné téma novým úhlem pohledu. Nemá chybět autorův nadhled, nadsázka, humorný až ironický tón. Fejeton by měl být zakončen výraznější pointou. Žáci mohli vybírat ze čtyř témat: 1. mobilní telefon, 2. přijímací zkoušky, 3. chlapci a děvčata, 4. nevím. Zde jsou na ukázku dvě povedená zpracování žákyň 9….

Černošické listy

  Na Městském úřadu Černošice jsme si vyzvedli remitenda Informačních listů, abychom se v hodině Pracovních činností – Volby povolání do nich podrobně podívali. Nejdřív nás zajímalo, o jakých profesích se tam vůbec píše – a možná, že budete až překvapeni, ale vyšla u nás čísla, kde se dočtete o popelářích i prezidentu republiky zároveň.   Pak jsme se zaměřili na inzerci, kdo si v Informačních listech platí reklamu. A kdo naopak nehledá nové zákazníky, ale své kolegy – tedy kdo nabízí práci.   Někteří žáci v textech a na fotkách poznali své sousedy, známé i sebe, někteří se až nečekaně hluboce…

Mami, tati, děkuji, že jste přišli

Na začátku školního roku jsem oslovila všechny rodiče žáků devátých tříd, zda by nám přišli do školy představit své povolání. Co dělají, co studovali, zda byla jejich cesta vždy přímá nebo vedla oklikami či občas do slepých uliček.   A rodiče skutečně přišli – a povídali. My si dali židle do půl kruhy a poslouchali. Kdo se dostal na střední školu bez přijímaček a kdo se vůbec nedostal a musel jinam. Kdo pokračoval na vysokou školu hned a kdo až po mateřské dovolené. Kdo vysokou nedokončil, kdo toho dodnes lituje a kdo vůbec.   Profese, o kterých jsme měli tu…

Školní kolo dějepisné olympiády

Milí žáci, v příloze najdete informace o školním kole dějepisné olympiády. V případě zájmu se neváhejte přihlásit. Těším se na vaši účast v soutěži Mgr. Lenka Strnadová