Volitelné bloky

ZŠ Černošice od září 2019 zavede nový systém povinně volitelných předmětů, tzv. zájmových bloků. Žáci budoucích sedmých tříd si mohou zvolit z pěti předmětů:

název pedagog další informace
Centrum mediální výchovy MgA. Jan Sacher Centrum mediální výchovy – prezentace
Ekonomika domácnosti Mgr. Jarmila Dvořáková, MBA Ekonomika domácnosti – prezentace
Lidová tvorba a kultura Mgr. Michaela Šlesingerová Lidová tvorba a kultura – prezentace
Robotika a základy programování Mgr. Marie Zálešáková Robotika a programování – prezentace
Technické dílny Mgr. Petr Steinocher Technické dílny – prezentace

 

Předmět bude vyučován v tandemu pedagog – odborník v daném oboru.

Rodiče budou o způsobu a termínu přihlašování včas informováni třídními učiteli (v systému bakaláři).