Volitelné bloky

ZŠ Černošice zavedla ve školním roce 2019/2020 pro žáky sedmých tříd tzv. volitelné bloky. Ve školním roce 2020/2021 byly volitelné bloky pro sedmé třídy nahrazeny výukou informatiky, bloky tedy probíhají nyní pouze v osmých a devátých ročnících.

název pedagog další informace
Centrum mediální výchovy MgA. Jan Sacher Centrum mediální výchovy – prezentace
Robotika a základy programování Mgr. Marie Zálešáková Robotika a programování – prezentace
Technické dílny Mgr. Petr Steinocher Technické dílny – prezentace
Ruční práce Mgr. Jana Venclíčková předmět vyučován od 1. 9. 2021
Přírodovědná praktika Mgr. Jiřina Tafatová předmět vyučován jen v 9. ročníku

 

Předmět je vyučován v případě potřeby v tandemu pedagog – odborník v daném oboru.