Motivace k učení

SKOKANI ROKU

Ocenění SKOKAN ROKU získá jeden žák z každé třídy, jehož výkon (vyjádřený průměrnou klasifikací) se v daném školním roce nejvíce zlepší oproti výkonu z roku předchozího. Žáky prvního stupně nominuje na toto ocenění třídní učitelka. Cenu SKOKANA ROKU předává starosta města na konci školního roku v rámci akce Hurá na prázdniny.

 

SOVIČKY

Ručně vyrobená dřevěná sovička, symbol moudrosti, ocení ty žáky 2. stupně, jejichž výkon v pololetí i na konci školního roku bude výborný, tedy získají v obou pololetích na vysvědčení samé jedničky. Sovičky předává oceněným žákům osobně ředitelka školy poslední den školního roku.