Třída 5.A

Třídní učitel:

Mgr. Sedlářová Tereza

 tel: 251001606
 tsedlarova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

3. blok VV

Ač je to k nevíře, páťáci se stále vejdou do své malé bývalé třídy! i když je jich víc, i když všichni vyrostli. V pátek odpoledne začalo pršet a my jsme nemohli na statek, přesto jsme se palačinek nevzdali. Udělali jsme si je ve třídě! Na chvíli jsme se vyděsili, že nás zastaví to, že nemáme vajíčka, která si bereme od našich slepiček, ale ty jsme nakonec vyprosili ve školní jídelně. Kdo zrovna nedělal palačinku, pracoval na přání ke dni seniorů (mezinárodní den seniorů 1. října), která již potřetí vyrábíme pro babičky a dědečky v DPS Černošice. Doufáme, že je…

Pěšky do školy

V týdnu od 18. 9. jsme se zapojili do projektu Pěšky do školy. Sbírali jsme body za každou cestu, kterou jsme šli pěšky nebo jeli na kole či koloběžce. V rámci doprovodných aktivit jsme v pondělí absolvovali besedu s policisty o bezpečném chování v silničním provozu. Na informatice jsme plnili úkoly z dopravní výchovy na interaktivní mapě. V úterý jsme mohli jít fáborkovanou cestu do školy a luštit tajenku v duchu bezpečného chození pěšky. TS

První opékání špekáčků

S žáky 5.A jsme navázali na tradici palačinek na statku, kterou jsme mohli obohatit o opékání špekáčků a pečiva, protože žáci minulý pátek vytvořili ohniště. Udělat těsto na palačinky a potom je péct není pro žáky žádný problém. Ale ukázalo se, že rozdělání ohně není jednoduchá disciplína a dala nám dost zabrat. Nakonec jsme však tento živel ovládli a oheň v našem ohništi vzplál. Žáci si museli kolem pozemku najít vhodné klacky, ze kterých si poté vyrobili napichováky na špekáčky a pečivo. Oheň měli žáci i v ukázce v literatuře, kde pravěcí lidé oheň pozorovali, obdivovali a báli se ho….

Péče o zvířata na školním pozemku a výroba ohniště

Žáci 5.A nadále pracují na školním pozemku. Tentokrát se kluci chopili výroby ohniště a dívky se staraly o zvířata.   Pokud nám to počasí v příštím týdnu dovolí, půjdeme ohniště vyzkoušet a opečeme si na něm buřty. Jako obvykle budeme dělat i palačinky. (napíšu e-mail)