Úspěchy v uměleckých soutěžích 2020/2021

Naše úspěchy ve výtvarné soutěži Džungle

Blahopřejeme Aničce Wollemannové a Šimonu Zemanovi k zisku 1. místa a Lili Gubaniové k čestnému uznání v soutěži Džungle! Soutěže vyhlášené ZUŠ Řevnice se zúčastnilo 18 (většinou uměleckých) škol z regionu, vybíralo se z 315 děl. Výstava ( zatím virtuální) bude k vidění na stránkách ZUŠ Řevnice.  

Skvělý úspěch našich žáků v soutěži Photobase 2021

Po roce, a opět za pandemické situace, jsme se s žáky současných devátých tříd podíleli na celorepublikové fotosoutěži PHOTOBASE. Tento rok se soutěže zúčastnilo 353 žáků z 41 škol s celkem 1074 fotkami. Naštěstí jsme se v listopadu a prosinci mohli během prezenční výuky důkladně připravit na vypsaná témata soutěže. Tematické okruhy zněly „Socha – mluví, ač kamenná ústa má“, „Stroj – přístroj, nástroj aneb Krása obyčejnosti“ a „Setkání“. Během distanční výuky, se témata jen dopilovávala, což obnášelo intenzivní přesvědčování žáků i jejich rodičů o tom, jak je přínosné pracovat svobodně a tvořivě, hlavně v době probíhající epidemie, a mít…