Úspěchy v uměleckých soutěžích

Velký úspěch ve fotografické soutěži Objektiv 2023

Naši žáci se na podzim pod vedením paní učitelky Rychlíkové zúčastnili  fotografické soutěže Objektiv 2023 a v celorepublikové konkurenci se rozhodně neztratili. Nasím Smrž ze 7.D zvítězil a Ester Kraidlová ze 7.A obsadila druhé místo. Jejich fotografie si prohlédněte v příspěvku. Blahopřejeme!

Photobase 2022/2023

PHOTOBASE je nejrozsáhlejší odborný vzdělávací projekt v oblasti digitální fotografie a informačních technologií pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol celé České republiky. V tomto roce jsme se s žákyněmi a žáky už počtvrté v řadě zúčastnili celorepublikové fotografické soutěže ‚Photobase‘, na jejíž organizaci se podílí gymnasium Oty Pavla v Radotíně. Fotografie byly hodnoceny odbornou komisí, ta posuzovala technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh obrazu. Ke každému tématu byly vybrány tři nejlepší fotografie z obou školních kategorií (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čekalo nejúspěšnějšího, umělecky všestranného adepta fotografie, a také nejúspěšnější školu. Odborná porota se skládala z: fotografů Adolfa Ziky, Ivana Bárty, MgA. Jana Neuberta, Milana…

Výtvarná soutěž o nejlepší statistický plakát

Český statistický úřad (ČSÚ) vyhlásil v roce 2023 mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát v rámci mezinárodního projektu statistické gramotnosti. Na soutěži se mají podílet především příslušníci nastupujících generací, tedy žáci, učni a studenti. Posláním tohoto projektu je podporovat, vytvářet a spolupodílet se na aktivitách podporujících statistickou gramotnost po celém světě. Statistickou gramotnost lze chápat jako znalosti a dovednosti, díky nimž můžeme zpracovávat data, analyzovat je a porozumět statistickým údajům. Soutěž byla rozdělena do třech kategorií (žáci druhého stupně ZŠ, žáci středních škol, a studenti vysokých škol). Zúčastnění žáci mohli spolupracovat ve skupinách po pěti. Na naší škole se podíleli žáci devátých…

Photobase 2022

Počátkem roku 2022 se zdálo, že pandemie Covid-19 konečně slábne a budeme mít opět radostnější život naplněný relativní normalitou. Ale brzy se dostavil onen osudový den a 24. února nás jistý Vladimír vyvedl z omylu; od té doby se snaží předvést celému světu, že nic nebude tak, jak bývalo. Milý Vladimíre, máš sice hezké jméno a leckdo by si mohl myslet, že chceš nastolit všeobecnou vládu míru, ale nedodržuješ příslib svého křtu a hrdloulžeš – a proto budou tvé akce nakonec neplatné. A my, černošická mládež, jsme po  krátké rozvaze pro tebe sepsali smutnou zprávu. Nevezmeš nám radost ze života a…

Nejkrásnější Morana je ta naše!

V sobotu 26. března v Dobřichovicích proběhla zábavná akce Slavnosti Morany, kterou jako každý rok pořádá firma Dobnet.  Naši školu reprezentovala školní družina, oddělení Tygříků. Na spolupráci se podílela i třída 1. B s paní učitelkou Ivou Kuželovou. Do soutěžního klání se přihlásilo 24 Moran z okolních obcí. Konkurence byla obrovská.  Celé odpoledne probíhal pestrý program pro diváky, dílničky pro děti, občerstvení zajišťovalo mnoho stánků. Slunečné odpoledne bylo zakončeno vyhlášením soutěže o nejkrásnější Moranu. Tu nejhezčí vybírala odborná porota. Diváci však hlasováním volili také Moranu, která se jim nejvíce líbila. K naší velké radosti jsme vyhráli úžasné 2.místo a k velkému překvapení také cenu o nejkrásnější…

Zvítězili jsme v projektu Příběhy našich sousedů

Ve středu 16. března hostilo Club kino Příběhy našich sousedů. Projekt, ve kterém žákovské týmy dokumentují osudy jimi vybraného pamětníka, tradičně končí slavnostním večerem. Letos už naštěstí bylo možné potkat se osobně a podívat se, jak si jednotlivé týmy s náročným úkolem poradily. Náš tým ve složení: Denisa Dítětová, Antonín Hicks, Jan Schmidt, Terezie Šmídová a Thalia Teke (pod pedagogickým vedením M.Šlesingerové)  si pro diváky připravil i krátké klavírní vystoupení, při kterém představil dílo našeho spoluobčana pana Vladimíra Douska. Příběh pana Douska děti inspiroval k jejich vlastní tvorbě, uvědomily si, že i pro ně život v okolí Berounky hodně znamená a mají s ní…

Naše úspěchy ve výtvarné soutěži Džungle

Blahopřejeme Aničce Wollemannové a Šimonu Zemanovi k zisku 1. místa a Lili Gubaniové k čestnému uznání v soutěži Džungle! Soutěže vyhlášené ZUŠ Řevnice se zúčastnilo 18 (většinou uměleckých) škol z regionu, vybíralo se z 315 děl. Výstava ( zatím virtuální) bude k vidění na stránkách ZUŠ Řevnice.