Photobase 2022

Počátkem roku 2022 se zdálo, že pandemie Covid-19 konečně slábne a budeme mít opět radostnější život naplněný relativní normalitou. Ale brzy se dostavil onen osudový den a 24. února nás jistý Vladimír vyvedl z omylu; od té doby se snaží předvést celému světu, že nic nebude tak, jak bývalo. Milý Vladimíre, máš sice hezké jméno a leckdo by si mohl myslet, že chceš nastolit všeobecnou vládu míru, ale nedodržuješ příslib svého křtu a hrdloulžeš – a proto budou tvé akce nakonec neplatné. A my, černošická mládež, jsme po  krátké rozvaze pro tebe sepsali smutnou zprávu. Nevezmeš nám radost ze života a věz, že my, v zastoupení všeho živého, máme tu sílu říci ti naše NE. Důkazem toho bylo i naše přátelské klání, v němž jsme se – o necelý měsíc později – zúčastnili s žáky/němi druhého stupně ZŠ Černošice desátého, tentokrát výročního, ročníku celostátní fotografické soutěže Photobase. Předem byla opět stanovena tři témata – tentokrát Okna a dveře, Vody kolem nás a Světlo a stín.

V úterý dne 22.3.22 jsme se v kolektivu osmi žákyň a žáků, jejichž fotografie byly vybrány do finálního kola soutěže, vydali do našeho krásného hlavního města a zanechali šeď a nevlídnost dlouhé zimy za námi.
Před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí jsme se potkali s devátým finalistou a vstoupili do velkého sálu; tam nás úvodem čekalo hudební představení žáka Gymnázia Oty Pavla.

Včetně naší školy se letošního klání zúčastnilo 48 škol a 550 žáků z celé republiky s 1722 fotografiemi.

Výběrové komisi předsedal fotograf Adolf Zika. Dalšími členy komise byli fotografové a dokumentaristé Jan Neubert, Ivan Látal, Mgr. Zdeňka Veselá a MgA. Pavlína Krupová, obě učitelky výtvarné výchovy na Gymnáziu Oty Pavla, fotograf Milan Hospodka, fotograf Ivan Bárta, a další.

Ze všech  fotografií základních škol bylo nakonec vybráno pět z naší školy.

V kategorii Okna a dveře obsadily krásné 2. místo Aneta Kohoutová s fotografií Klíčová dírka a stejně krásné 3. místo Anna Zacharová s fotografií Klika starých dveří.
V kategorii Vody kolem nás obsadila Evelína Špetláková opět krásné 3. místo s fotografií Odraz mostu v řece.
V poslední kategorii Světlo a stín nebylo žádné 1. místo uděleno, čímž můžeme brát
2. místo Šimona Zemana s fotografií Planeta Kodak jako vítězné v této sekci.
3. (tedy vlastně druhé) místo obsadil Daniel Havlík s fotografií Stín postavy.

Všem, i našim neznámým soupeřům, gratulujeme.

Aneto, Ančo, Evčo, Šimone a Davide, jsme na vás patřičně hrdí a přejeme vám do budoucího života mnoho dalších úspěchů ve všem, co vás naplní štěstím a radostí, byť by to třeba výtvarná činnost nebyla. Všem ostatním, kdo porotou nebyli vybráni do finále a tím nebyli následně oceněni, patří náš obdiv a dík, vaše fotografie byly krásné a bylo potěšením s vámi spolupracovat. A výjimky, jak známo, potvrzují pravidlo.

Dodatek autora článku: Ještě bych rád zmínil, že absolutním vítězem tohoto ročníku fotografické soutěže se stal Adam Cejnar s úžasnými abstraktními fotografiemi. Jakožto bývalému žákovi ZŠ Černošice, kterého jsem vyučoval prvním rokem svého působení na této škole, blahopřeji a doufám, že ho ten jeho koníček nikdy neomrzí.

Sláva Ukrajině (ale nejen Ukrajině) – Sláva všem lidem dobré vůle, a Sláva všem našim dětem!

 

MgA. Jan Sacher

 

22.04.2022