Představení školy

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem.

Identifikátor zařízení ( RED-IZO) : 600 053 377

ID datové schránky: mgkpqhj

IČ: 61385158

Škola sdružuje k dnešnímu dni:

  • Základní školu – kapacita: 940 žáků IZO: 102 638 411
  • Školní družinu – kapacita: 322 žáků IZO: 113 900 244

Škola je zařazena v síti škol MŠMT ČR.

Zahrnuje dvě budovy v ulici Pod Školou 447 a v ulici Komenského 77.

Ředitelství školy sídlí v budově školy Pod Školou 447.
Bankovní účet školy: Česká spořitelna Dobřichovice, č.ú. 0390766369/0800
Zřizovatel: Město Černošice, Riegrova 1209, Černošice. IČ : 00 241 121
Forma hospodaření: Škola je samostatným právním subjektem od 1.1. 1995 s příspěvkovou formou hospodaření.

Kontakty na vedení školy a přehled všech pedagogických pracovníků naleznete zde.